Egzamin praktyczny technik teleinformatyk 2012 zadanie 1

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Umieszczam poniżej poprawnie wykonane zadanie 1 egzaminu praktycznego dla teleinformatyków z 2012 roku. Pierwszy raz na egzaminie pojawił się serwer. Więc egzamin był trudniejszy niż w pozostałych latach.

Wszystkie zrzuty pochodzą z pracy egzaminacyjnej mojego ucznia. Uzyskał 100% punktów.Konfiguracja protokołu TCP/IP

Egztt2012zad1-1.jpg

Sprawdzenie poprawności konfiguracji poleceniem ipconfig /all

Egztt2012zad1-2.jpg

Sprawdzenie łączności z serwerem poleceniem ping 192.168.1.253

Egztt2012zad1-3.jpg

Otworzenie zasobu o nazwie WWW na serwerze

Egztt2012zad1-4.jpg

Skopiowanie zasobu WWW do lokalizacji C:\www

Egztt2012zad1-5.jpg

Stworzenie nowego użytkownika o nazwie webmaster

Egztt2012zad1-6.jpg

Efekt stworzenia nowego konta

Egztt2012zad1-7.jpg

Udostępnienie folderu C:\www pod nazwą udziału WWW

Egztt2012zad1-8.jpg

Nadanie uprawnień dla udziału WWW dla użytkownika webmaster

Egztt2012zad1-9.jpg

Potwierdzenie udostępnienia folderu C:\www

Egztt2012zad1-10.jpg

Proces instalacji serwera aplikacji

Egztt2012zad1-11.jpg

Zakończenie instalacji serwera aplikacji

Egztt2012zad1-12.jpg

Doinstalowanie ASP.NET

Egztt2012zad1-13.jpg

Zmiana lokalizacji domyślnej witryny sieci Web na C:\www

Egztt2012zad1-14.jpg

Ustawienie strony startowej na start.aspx

Egztt2012zad1-15.jpg

Proces instalacji serwera DNS

Egztt2012zad1-16.jpg

Zakończenie instalacji serwera DNS

Egztt2012zad1-17.jpg

Ustawienie serwera DNS na nowy serwer

Egztt2012zad1-18.jpg

Stworzenie strefy firmait.com.pl

Egztt2012zad1-19.jpg

Dodanie hosta www dla firmait.com.pl i powiązanie z nowym serwerem

Egztt2012zad1-20.jpg

Wyświetlenie witryny www.firmait.com.pl

Egztt2012zad1-21.jpg

Dodanie drugiego adresu IP, aby była możliwość połączenia z drukarką

Egztt2012zad1-22.jpg

Sprawdzenie poprawności konfiguracji poleceniem ipconfig /all

Egztt2012zad1-23.jpg

Sprawdzenie łączności z drukarką poleceniem ping 192.168.2.254

Egztt2012zad1-24.jpg

Proces instalacji drukarki przez port TCP/IP

Egztt2012zad1-25.jpg

System zlokalizował sterowniki na z płycie CD

Egztt2012zad1-26.jpg

Udostępnienie drukarki pod nazwą udziału drukarka

Egztt2012zad1-27.jpg

Uprawnienia do udostępnionej drukarki tylko dla Administratora

Egztt2012zad1-28.jpg

Potwierdzenie udostępnienia drukarki

Egztt2012zad1-29.jpg