Katalog i obiekty NDS

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Usługa katalogowa eDirectory to informacyjna baza danych o wszystkich zasobach sieci, zwie się ją Katalogiem. Wszystkie serwery NetWare znajdujące się w tej samej sieci mają informacje o wszelkich zasobach sieciowych, ponieważ używają tego samego Katalogu. Klient (np. użytkownik, aplikacja czy serwer) korzysta z usług NDS, gdy potrzebuje informacji z sieci, usług sieciowych bądź uzyskania dostępu do zasobów. Usługi NDS wyszukują wówczas dane o zasobach i — opierając się na danych z Katalogu — realizują zapotrzebowanie klienta.

Katalog składa się z obiektów, cech i wartości:

  • Obiekt jest to element zawierający informacje o konkretnym zasobie, np. drukarce (odpowiednik rekordu w tradycyjnej bazie danych).
  • Cecha jest to jednostkowa informacja charakteryzująca dany obiekt, np. nazwa drukarki czy lokacja
  • Wartość jest to dana przypisana do cechy,np. nazwą jest HPlaser, a lokacją biblioteka

Obiekty NDS można podzielić na trzy klasy:

  • [Root] (korzeń struktury) - każdy Katalog może mieć tylko jeden obiekt [Root]
  • Container (kontener) - zawiera liście lub inne kontenery. Służy do logicznego grupowania i organizowania obiektów Katalogu. Może reprezentować kraje, lokalizacje w obrębie krajów, firmy, działy, ośrodki decyzyjne, grupy robocze lub współużytkowane zasoby.
  • Leaf (liść) - reprezentuje zasób sieciowy, np. użytkownika, drukarkę, serwer czy wolumin.

Struktura ta przypomina wyglądem i nazewnictwem drzewo.

Strukturę drzewa można wyświetlać i przeglądać za pomocą m.in. NetWare Administrator

Netware-adm.jpg