Linux Ubuntu - Instalacja i konfiguracja serwera DHCP w Ubuntu Server 22.04

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szybka instrukcja dla uczniów

Ustawienie statycznego adresu IP

Ustaw statyczny adres IP na 192.168.126.X (X nr stanowiska)

Aktualizacja Repozytoriów

sudo apt-get update

Instalacja Serwera DHCP

sudo apt-get install isc-dhcp-server

Konfiguracja interfejsu sieciowego serwera

Wchodzimy w sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

Znajdź linię INTERFACESv4 i wpisz nazwę interfejsu sieciowego, na którym serwer DHCP powinien nasłuchiwać, na przykład:

INTERFACESv4="enp0s3"

Konfiguracja DHCP

Wchodzimy do pliku sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

subnet 192.168.126.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.126.200 192.168.126.220;
  option domain-name-servers 192.168.126.1, 8.8.8.8;
  option domain-name "zsmi.local";
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.126.1;
  option broadcast-address 192.168.126.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}

Restart Serwera DHCP

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

Sprawdzenie statusu serwera

sudo systemctl status isc-dhcp-server

Uwagi dla uczniów

Po instalacji serwera, przestawiamy kartę sieciową na VirtualBox na sieć wewnętrzną, aby nie rozsyłać adresacji po szkole. Dziękuje.