Nazewnictwo obiektów

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nazwa zwykła (Common Name — CN) obiektu klasy liść jest nazwą umieszczoną obok tego obiektu w drzewie NDS (np. kowalski). Nazwa zwykła jest nazwą względną.

Kontekst określa pozycję obiektu w drzewie NDS. Nie mogą występować w tym samym kontenerze dwa obiekty klasy Leaf mające identyczną nazwę (mogą występować w rożnych kontenerach).

Novell-kontekst1.jpg

Novell-kontekst2.jpg

Nazwa pełna obiektu jest połączeniem jego nazwy zwykłej i kontekstu, np. ".kowalski.grupa1.4ti.ZSMI". Dwa obiekty nie mogą mieć tej samej pełnej nazwy.

Kontekst bieżący (kontekst nazwy) to inaczej bieżąca pozycja użytkownika w drzewie NDS.

Nazwa względna jest listą obiektów tworzących ścieżkę prowadzącą od nazywanego obiektu do kontekstu bieżącego.