Operacje na plikach i katalogach

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wstęp do konsoli

 • $ - znak zachęty dla użytkownika
 • # - znak zachęty dla roota
 • whoami - sprawdzenie kim jesteś w systemie
 • strzałki w górę i dół - przemieszczanie się między poleceniami
 • history - historia wpisywanych poleceń
 • pwd - pokazuje twoją lokalizację w strukturze katalogów
 • logout - wylogowanie
 • reboot - ponownie uruchomienie
 • halt - wyłączenie
 • su - zmiana użytkownika

Interesują nas polecenia:

 • ls - pokazuje zawartość katalogu
 • dir - pokazuje zawartość katalogu
 • cat - odczytanie pliku tekstowego
 • more - odczytanie pliku tekstowego
 • less - odczytanie pliku tekstowego
 • tail -t - odczytanie t ostatnich wierszy pliku
 • cd - wejście/wyjście do/z folderu
 • mkdir - założenie folderu
 • rmdir - usunięcie folderu
 • touch - założenie pliku
 • rm - usunięcie
 • cp - kopiowanie
 • mv - działa jak wytnij/wklej albo do zmiany nazwy


Właściwie wszystko jest w systemie

 • man polecenie - informacje na temat polecenia w podręczniku systemowym np. man ls
 • polecenie --help - pomoc do polecenia, np. ls --help

Przykładowe zadania:

 1. Wejdź do katalogu głównego
  cd /
 2. Wyświetl listę zawartości katalogu głównego z pełnym formacie.
  ls -l albo ls -l / (jeśli jesteś w innej lokalizacji)
 3. Wyświetl listę zawartości katalogu głównego z pełnym formacie, bez nazw grup.
  ls -l -G
 4. Wyświetl listę zawartości katalogu głównego wierszami (domyślnie jest kolumnami).
  ls -x
 5. Wejdź do katalogu domowego
  cd ~
 6. Wejdź do katalogu domowego użytkownika uczen
  cd ~uczen
 7. Jaka jest różnica między wydaniem poleceń?
  cd /home/uczen
  cd home/uczen
 8. Wyjdź do katalogu nadrzędnego (jeden w górę)
  cd ..
 9. Wyjdź dwa katalogi w górę
  cd ../..
 10. Wyświetl listę zawartości katalogu nadrzędnego
  ls ..
 11. Przekaż zawartość katalogu głównego do pliku lista.txt
  ls / >lista.txt
 12. Znajdujecie się w katalogu domowym "ucznia", czyli /home/uczen. Przekaż zawartość katalogu /home do pliku lista.txt znajdującego się w katalogu głównym
  ls /home > /lista.txt
  ls .. > /lista.txt
 13. Stwórz katalogi "dane", "filmy"
  md dane filmy
 14. Usuń katalog "dane" z całą zawartością
  rm -r dane