Prawa do katalogów i plików

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawa określają typ dostępu użytkownika do katalogów i plików w obrębie systemu plików. Nie mając nadanych praw użytkownik nie może wykonać żadnej operacji na katalogu ani na pliku.

Prawa do folderów i plików
Prawo Opis
S Supervisor (nadzorowanie) Daje wszystkie prawa do katalogu i znajdujących się w nim plików oraz do jego podkatalogów i znajdujących się w nich plików. Pozwala nadawać dowolne prawa innym użytkownikom. Prawo Supervisor do katalogu lub pliku nie może być zablokowane przez filtr IRF.
R Read (odczyt) Daje prawo do otwierania plików w katalogu i czytania ich zawartości oraz do uruchamiania programów.
W Write (zapis) Daje prawo do otwierania i zmiany zawartości plików.
C Create (tworzenie) Daje prawo do tworzenia nowych plików i podkatalogów.
E Erase (usuwanie) Daje prawo do usuwania katalogu, jego plików i podkatalogów.
M Modify (modyfikowanie) Daje prawo do zmiany atrybutów lub nazwy pliku bądź katalogu.
F File Scan (przeglądanie) Daje prawo do przeglądania struktury plików i katalogów.
A Access Control (kontrola dostępu Daje prawo do zmiany przypisań dysponentów i filtrów IRF, co oznacza możliwość nadania wszystkich praw z wyjątkiem prawa Supervisor.
Prawa niezbędne do wykonania zadań
Zadanie Wymagane prawo
Otwierania i czytanie pliku Read
Obejrzenie nazwy pliku File Scan
Wyszukiwanie plików w katalogu File Scan
Otwieranie istniejącego pliku i zapisywanie w nim Write, Create, Erase, Modify (nie zawsze wymagane)
Wykonywanie pliku .EXE Read, File Scan
Tworzenie pliku i zapisywanie w nim Create
Kopiowanie plików z katalogu Read, File Scan
Kopiowanie plików do katalogu Write, Create, File Scan
Tworzenie nowego katalogu Create
Usuwanie pliku Erase
Odzyskiwanie usuniętych plików Read i File Scan do pliku oraz Create do katalogu
Zmiana atrybutów pliku lub katalogu Modify
Zmiana nazwy pliku lub katalogu Modify
Zmiana filtru IRF Access Control
Zmiana przypisań dysponentów Access Control
Modyfikowanie przydziału pamięci dyskowej katalogu między poszczególnych użytkowników Access Control

Ćwiczenia:

Netware-prawa1.jpg

  1. Na dysku sieciowym Sys na "ZSMI_srv" załóż folder jako admin. Dodaj sobie wszelkie możliwe prawa. Zaloguj się na zwykłe konto jako Janek Spróbuj w tym folderze stworzyć folder lub plik. Pewnie nie możesz. Dodaj sobie prawa, ale nie wyższe niż to konieczne.
  2. Stwórz grupę informatycy, która ma tylko R i F do tego folderu. Dodaj Janka do tej grupy. Czy dalej możesz tam zakładać pliki i foldery? Jak zmieniły się prawa efektywne?