Usługi katalogowe firmy Novell

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

eDirectory jest usługą katalogową firmy Novell. Wcześniej produkt ten nazywał się NDS, rozwinięcie akronimu to Novell Directory Services, wcześniej NetWare Directory Services.

NDS został stworzony w roku 1993 przez firmę Novell wraz z nową wersją serwera NetWare noszącą numer 4.00. NDS, jako usługa katalogowa, miał na celu zebranie w jednej bazie informacji o kontach użytkowników i grupach - od samego początku jednak przechowywana jest także informacja o innych elementach systemu, jak serwery, podsieci, zasady zarządzające stacjami, informacje o bramach i inne. Baza ta została rozproszona pomiędzy wiele serwerów sieciowych.

Od wersji 6.0 serwera NetWare NDS został przemianowany na eDirectory i przestał być na stałe związany z serwerami NetWare. Główne cechy charakteryzujące NDS to:

 • możliwość podziału na partycje, czyli wyodrębnione części, które mogą być dystrybuowane na wybrane serwery oszczędzając miejsce i łącza sieciowe (brak zbędnej replikacji);
 • możliwość dowolnego sposobu kształtowania dostępu do danych w replice (kopii partycji), bo repliki mogą mieć tryb Master (nadrzędna, jedna dla każdej partycji), Read/Write (pełny dostęp, wiele możliwych lokalizacji), Read Only (tylko do odczytu, wiele lokalizacji) i dodatkowo w każdym z typów, za wyjątkiem Master, istnieje możliwość wprowadzenia filtrowania replikowanych atrybutów;
 • skalowalność - możliwe jest osiągnięcie katalogu o rozmiarze przekraczającym 1 miliard obiektów - co zostało potwierdzone w testach i prezentacjach;
 • wieloplatformowość - usługa NDS występuje w wersjach m.in. na NetWare, Microsoft Windows NT/2000/2003,2008, Linux, Solaris, Sun, IBM AIX, HP-UX.

Wspierane platformy

 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows Server 2003|Windows Server 2003
 • SUSE Linux Enterprise Server
 • Red Hat Enterprise Linux
 • Novell NetWare
 • Solaris
 • IBM AIX
 • HP-UX

Na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Novell_eDirectory