Usługi katalogowe firmy Novell

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Skocz do: nawigacja, szukaj

eDirectory jest usługą katalogową firmy Novell. Wcześniej produkt ten nazywał się NDS, rozwinięcie akronimu to Novell Directory Services, wcześniej NetWare Directory Services.

NDS został stworzony w roku 1993 przez firmę Novell wraz z nową wersją serwera NetWare noszącą numer 4.00. NDS, jako usługa katalogowa, miał na celu zebranie w jednej bazie informacji o kontach użytkowników i grupach - od samego początku jednak przechowywana jest także informacja o innych elementach systemu, jak serwery, podsieci, zasady zarządzające stacjami, informacje o bramach i inne. Baza ta została rozproszona pomiędzy wiele serwerów sieciowych.

Od wersji 6.0 serwera NetWare NDS został przemianowany na eDirectory i przestał być na stałe związany z serwerami NetWare. Główne cechy charakteryzujące NDS to:

 • możliwość podziału na partycje, czyli wyodrębnione części, które mogą być dystrybuowane na wybrane serwery oszczędzając miejsce i łącza sieciowe (brak zbędnej replikacji);
 • możliwość dowolnego sposobu kształtowania dostępu do danych w replice (kopii partycji), bo repliki mogą mieć tryb Master (nadrzędna, jedna dla każdej partycji), Read/Write (pełny dostęp, wiele możliwych lokalizacji), Read Only (tylko do odczytu, wiele lokalizacji) i dodatkowo w każdym z typów, za wyjątkiem Master, istnieje możliwość wprowadzenia filtrowania replikowanych atrybutów;
 • skalowalność - możliwe jest osiągnięcie katalogu o rozmiarze przekraczającym 1 miliard obiektów - co zostało potwierdzone w testach i prezentacjach;
 • wieloplatformowość - usługa NDS występuje w wersjach m.in. na NetWare, Microsoft Windows NT/2000/2003,2008, Linux, Solaris, Sun, IBM AIX, HP-UX.

Wspierane platformy

 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows Server 2003|Windows Server 2003
 • SUSE Linux Enterprise Server
 • Red Hat Enterprise Linux
 • Novell NetWare
 • Solaris
 • IBM AIX
 • HP-UX

Na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Novell_eDirectory