Zakres obowiązków administratora sieci

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Administrator sieci jest odpowiedzialny za:

 • wdrażanie usług sieciowych;
 • organizowanie i konfigurowanie zasobów sieciowych.

Do obowiązków związanych z wdrażaniem usług sieciowych należy:

 • konfigurowanie serwerów i stacji roboczych oraz urządzeń i programów niezbędnych do realizowania usług sieciowych;
 • przygotowanie osobistych i współużytkowanych miejsc przechowywania plików z danymi i plików aplikacji;
 • konfigurowanie stacji roboczych, tak aby automatycznie przyłączały się do sieci.


Do obowiązków związanych z organizowaniem i konfigurowaniem zasobów sieciowych należy:

 • zarządzanie siecią:
  • ustanawianie i utrzymywanie sieciowego systemu zabezpieczeń;
  • ustanawianie i utrzymywanie systemu drukowania w sieci;
 • zabezpieczanie danych:
  • zapewnienie spójności danych i ich bezpieczeństwa;
  • organizowanie systemowych procedur kontrolnych;
 • tworzenie zapasowych kopii danych — opracowanie procedur systematycznego sporządzania kopii oraz odtwarzania danych;
 • dokumentowanie sieci:
  • tworzenie drukowanej kopii drzewa NDS;
  • nadzorowanie uprawnień i dostępu użytkowników do sieci;
  • rejestrowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa.