ECDL

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Materiał zgodny z syllabusem 5.0

ECDL moduł 1 - Podstawy technik informacyjnych i komunikacyjnych

Sprzęt

Pojęcia

Wydajność komputera

Pamięć i jej wielkość

Urządzenia wejścia/wyjścia

Oprogramowanie

Oprogramowanie (software)

Sieci komputerowe

Typy sieci

Transfer danych

Techniki informatyczne i komunikacyjne w życiu codziennym

Świat elektroniki - usługi w sieciach

Komunikacja

Społeczności wirtualne

Zagadnienia ochrony zdrowia

Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego

Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych

Tożsamość/Autoryzacja

Bezpieczeństwo danych

Wirusy komputerowe

Zagadnienia prawne

Prawa autorskie

Ochrona danych

ECDL moduł 2 - Użytkowanie komputera

System operacyjny

Pierwsze kroki

Ustawienia

Praca z ikonami

Użycie okien

Zarządzanie plikami

Podstawowe pojęcia

Pliki i foldery

Praca z plikami

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów

Usuwanie i odzyskiwanie plików i folderów

Wyszukiwanie plików i folderów

Programy narzędziowe

Kompresja plików

Programy antywirusowe

Drukowanie

Opcje drukarki

Wykonywanie wydruków

ECDL moduł 3 - Przetwarzanie tekstów

Praca z aplikacją

Praca z dokumentami

Zwiększenie wydajności pracy

Tworzenie dokumentu

Wprowadzanie tekstu

Zaznaczanie, edycja tekstu

Formatowanie

Formatowanie tekstu

Akapity

Style

Obiekty

Tworzenie tabel

Formatowanie tabeli

Obiekty graficzne

Korespondencja seryjna

Przygotowanie korespondencji seryjnej

Przygotowanie wydruków

Ustawienia dokumentu

Sprawdzanie dokumentu i drukowanie

Ćwiczenia z MS Word

Ćwiczenia z MS Word

ECDL moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne

Użycie aplikacji

Praca z arkuszami kalkulacyjnymi

Udoskonalanie jakości i wydajności pracy

Komórki

Wprowadzanie, zaznaczanie

Edycja, sortowanie

Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie

Zarządzanie arkuszami

Wiersze i kolumny

Arkusze

Reguły i funkcje

Reguły arytmetyczne

Funkcje

Formatowanie

Liczby/daty

Zawartości komórek

Wyrównywanie, obramowanie komórek

Wykresy

Tworzenie wykresu

Edycja wykresu

Formatowanie arkusza

Ustawienia arkusza

Sprawdzenie i drukowanie

ECDL moduł 5 - Bazy danych

Obsługa aplikacji

Praca z bazami danych

Typowe zadania

Tabele

Rekordy tabeli

Projekt tabeli

Relacje

Tworzenie relacji między tabelami

Wybieranie informacji z bazy danych

Wyszukiwanie i filtry

Kwerendy

Obiekty

Formularze

Raporty

Zadania z MS Access

Zadania z MS Access

ECDL moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Używanie aplikacji

Praca z prezentacjami

Zwiększenie wydajności pracy

Tworzenie prezentacji

Widoki prezentacji

Slajdy

Wzorzec slajdu

Tekst

Formatowanie tekstu

Listy

Tabele

Wykresy

Praca z wykresami

Schemat organizacyjny

Obiekty graficzne

Wprowadzanie, manipulacja

Rysowanie

Przygotowanie pokazu slajdów

Przygotowanie prezentacji

Sprawdzanie i uruchamianie prezentacji

ECDL moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych i Komunikacja

Internet

Internet - podstawowe pojęcia

Bezpieczeństwo w sieci Web

Używanie przeglądarki

Podstawy przeglądania

Ustawienia przeglądarki

Nawigacja

Ulubione

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie w Google

Wydruki z sieci

Zapisywanie plików

Przygotowanie do druku i drukowanie

Komunikacja elektroniczna

Pojęcia

Względy bezpieczeństwa

Teoria e-maili