ECDL moduł4 - Edycja wykresu

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dodawanie, usuwanie, edycja tytułu wykresu

Operacji na tytule wykresu dokonujemy m.in wywołując menu podręczne.

Tytulwykresuexcel.jpg

Możemy również wykorzystać wstążkę. Po kliknięciu w wykres uaktywniają się narzędzia wykresów. Na karcie układ w grupie etykiety możemy dokonywać potrzebnych zmian.

Tytulwykresuexcel2.jpg

Dodawanie etykiet z danymi do wykresu

Etykiety danych dodajemy wykorzystując wstążkę. Po kliknięciu w wykres uaktywniają się narzędzia wykresów. Na karcie układ w grupie etykiety wybieramy etykiety danych.

Etykietydanychexcel.jpg

Etykietydanychexcel2.jpg

Etykietydanychexcel3.jpg

Zmiana koloru tła wykresu

Zmiany koloru dokonujemy wykorzystując menu podręczne.

Kolortlawykresuexcel.jpg

Kolortlawykresuexcel2.jpg

Kolortlawykresuexcel3.jpg

Zmiana kolorów kolumn, słupków, linii, wycinków koła w wykresie

W naszym przypadku jest to zmiana koluru słupków. Wywołujemy menu podręczne i wybieramy formatuj serię danych oraz wypełnienie.

Kolorkolumnywykresuexcel.jpg

Kolorkolumnywykresuexcel2.jpg

Kolorkolumnywykresuexcel3.jpg