Ćwiczenia z Windows Server

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ćwiczenie 1

Serwer twój ma pełnić rolę kontrolera domeny TT.local, serwera DNS, serwera plików oraz serwera aplikacji. Pliki potrzebne do udostępnienia poprzez serwer plików oraz serwer aplikacji znajdziesz pod adresem 192.168.200.100/24. Pod adresem tym pracuje serwer. Masz tam dostęp do konta egzamin z hasłem 3TIrules. Na serwerze plików udostępnisz udział pliki, gdzie znajdą się pliki pobrane z 192.168.200.100. Dostęp do tego udziału ma być dla wszystkich do odczytu oraz dla administratora dla odczytu i zapisu. Na serwerze aplikacji udostępnisz poprzez usługę FTP folder dane, umieścisz tam pliki z analogicznego foldera na 192.168.200.100. Skonfiguruj tak serwer, aby do tego zasobu był dostęp poprzez adres ftp.chomik.pl. Konfigurując się użyj numeru stanowiska zamiast ostatniego oktetu. W sieci pracuje ruter, aktualnie wyłączony, pod adresem 192.168.200.254. Dodatkowo uzyskaj dostęp do drukarki o adresie 10.0.0.252/8 (nie masz jej instalować). Załóż konto dla użytkownika fragles, należącego do grup użytkownicy domeny oraz fraglesy. Konto ma wygasać 12 lipca br. Fragles może logować się tylko od wtorku do czwartku między 8:00 a 12:00.

Klucz do ćw. 1

 1. Konfiguracja sieciowa 192.168.200.nr/24 brama 192.168.200.254
 2. Instalacja kontrolera domeny TT.local
 3. Skopiowanie plików z serwera
 4. Instalacja serwera plików
 5. Skonfigurowanie dostępu do udziału (dla wszystkich do odczytu oraz dla administratora dla odczytu i zapisu.)
 6. Instalacja serwera aplikacji, usługi FTP
 7. Skonfigurowanie serwera FTP, tak aby udostępniał właściwe pliki
 8. Dodanie strefy do serwera DNS oraz hosta A
 9. Konfiguracja 2 adresu IP
 10. Ping na drukarkę
 11. Skonfigurowanie konta użytkownika (założenie konta, przypisanie do grup, wygasanie konta 12 lipca, godziny logowania)

1-10 3 punkty

11 4 punkty

Razem : 34 punkty

Ćwiczenie 2

Serwer twój ma pełnić rolę kontrolera domeny lord.local, serwera DNS, serwera plików. Pliki potrzebne do udostępnienia poprzez serwer plików znajdziesz pod adresem 192.168.200.100/24. Pod adresem tym pracuje serwer. Masz tam dostęp do konta egzamin z hasłem 3TIrules. Konfigurując sieć użyj numeru stanowiska zamiast ostatniego oktetu. W sieci pracuje ruter, aktualnie wyłączony, pod adresem 192.168.200.254. Dodatkowo uzyskaj dostęp do drukarki o adresie 10.0.0.252/8 (nie masz jej instalować). Na serwerze plików udostępnisz udział pliki, gdzie znajdą się pliki pobrane z 192.168.200.100 (skopiuj i udostępnij wszystkie). Dostęp do tego udziału ma być dla wszystkich do odczytu oraz dla administratora do pełnej kontroli. Zrób kopię zapasową (normalną) udostępnionego u siebie folderu. Następnie ustaw zrobienie kopii przyrostowej za 2 dni. Załóż konto dla użytkownika sproket, należącego do grup użytkownicy domeny oraz fraglesy. Konto ma wygasać 1 września br. Sproket może logować się tylko od wtorku do czwartku między 8:00 a 12:00. Użytkownik sproket ma należeć do jednostki organizacyjnej nowi. Wszystkie (i tylko one) konta w jednostce organizacyjnej nowi nie mają mieć dostępu do panelu sterowania. Przy okazji zainstaluj GPMC.

Klucz do ćw. 2

 1. Konfiguracja sieciowa 192.168.200.nr/24 brama 192.168.200.254
 2. Konfiguracja 2 adresu IP
 3. Ping na drukarkę
 4. Instalacja kontrolera domeny lord.local oraz serwera DNS
 5. Skopiowanie plików z serwera
 6. Instalacja serwera plików
 7. Skonfigurowanie dostępu do udziału (dla wszystkich do odczytu oraz dla administratora dla pełna kontrola.)
 8. Stworzenie normalnej kopii zapasowej
 9. Zaplanowanie przyrostowej kopii zapasowej za 2 dni
 10. Skonfigurowanie konta użytkownika (założenie konta, przypisanie do grup, wygasanie konta 1 września, godziny logowania)
 11. Stworzenie jednostki organizacyjnej nowi, umieszczenie w niej użytkownika sproket oraz stworzenie polisy
 12. Zablokowanie dostępu do panelu sterowania w polisie
 13. Instalacja GPMC

Za 10 zadanie 4 punkty, za 13 2 punkty, za resztę po 3

Razem : 39 punktów

Ćwiczenie 3

Serwer twój ma pełnić rolę kontrolera domeny foka.local, serwera DNS, serwera ftp. Pliki potrzebne do udostępnienia poprzez serwer ftp znajdziesz pod adresem 192.168.200.65/26. Pod adresem tym pracuje serwer (server.zsmi.local). Masz tam dostęp do konta egzamin z hasłem 3TIrules. Konfigurując sieć do ostatniego oktetu serwera dodaj swój nr stanowiska. Na serwerze udostępniona jest drukarka. Zainstaluj ją u siebie i wydrukuj stronę testową. W sieci pracuje ruter, aktualnie wyłączony, pod adresem 192.168.200.126/26. Dodatkowo uzyskaj dostęp do serwera o adresie o adresie 192.168.100.33/27 (serwer nie odpowie, awaria). Na serwerze ftp udostępnisz udział pliki, pobrane z 192.168.200.65. Mają być widoczne w sieci pod adresem ftp.foka.local. Załóż konto dla użytkownika baran, należącego do grup użytkownicy domeny oraz barany. Konto ma wygasać 10 września br. Baran może logować się tylko od wtorku do czwartku między 8:00 a 13:00. Użytkownik baran ma należeć do jednostki organizacyjnej nowi. Wszyskie (i tylko one) konta w jednostce organizacyjnej nowi nie mają mieć możliwości zmiany tapety. Dla użytkownika baran utwórz profil mobilny. Ponadto na dysku c: załóż folder barany, do którego dostęp mają mieć tylko administratorzy domeny i barany.

Klucz do ćw. 3

 1. Konfiguracja sieciowa 192.168.200.nr/26 brama 192.168.200.126, maska 255.255.255.192
 2. Konfiguracja 2 adresu IP (musi być z tej samej podsieci, co 192.168.100.33/27)
 3. Instalacja drukarki sieciowej i wydruk strony testowej
 4. Instalacja kontrolera domeny foka.local oraz serwera DNS
 5. Skopiowanie plików z serwera
 6. Instalacja serwera FTP
 7. Udostępnienie plików na serwerze ftp
 8. Dodanie hosta A ftp do serwera DNS
 9. Skonfigurowanie konta użytkownika (założenie konta, przypisanie do grup, wygasanie konta 10 września, godziny logowania)
 10. Stworzenie jednostki organizacyjnej nowi, umieszczenie w niej użytkownika baran oraz stworzenie polisy
 11. Zablokowanie możliwości zmiany tapety w polisie
 12. Ustawienie w profilu użytkownika ścieżki do profilu mobilnego
 13. Udostępnienie folderu z zapisem na potrzeby profilu mobilnego.
 14. Ustawienie odpowiednich zabezpieczeń NTFS (dostęp mają mieć tylko administratorzy domeny i barany)

Za 9 zadanie 4 punkty, za resztę po 3

Razem : 43 punkty

Ćwiczenie 4

Serwer twój ma pełnić rolę kontrolera domeny olimp.local, serwera DNS, serwera dhcp, serwera wydruku. Twój serwer ma mieć nazwę Serverx (gdzie x jest nr stanowiska). Konfigurując sieć pamiętaj, że pracujesz w sieci 192.168.x.0/24. Serwer ma mieć adres 192.168.x.3. W sieci pracuje ruter, aktualnie wyłączony, pod adresem 192.168.x.1. Uzyskaj dostęp do serwera o adresie o adresie 192.168.200.65/26. Pod adresem tym pracuje serwer (server.zsmi.local). Znajdziesz tam sterownik drukarki. Masz tam dostęp do konta egzamin z hasłem 3TIrules. Konfigurując sieć do ostatniego oktetu dodaj nr stanowiska. Drukarka m adres 192.168.200.100/26. Wydrukuj stronę testową. Dostęp do drukarki mają mieć tylko administratorzy domeny oraz drukarze. Ustaw alias nazwy serwera na Apollo. Serwer DHCP ma rozdawać adresy w zakresie 192.168.x.20/24 – 192.168.x.254/24. Wykluczony z rozpowszechniania ma być 192.168.x.201. Ustaw zastrzeżenie, że komputer z adresem MAC 0003FF6BA437 ma zawsze otrzymywać adres 192.168.x.100. Ponadto ustaw rozpowszechnianie adresów 2 bram domyślnych, tz. 192.168.x.1 i 192.168.x.2 oraz 2 adresów serwerów DNS 192.168.x.1 i 192.168.x.3. Załóż konto dla użytkownika achilles, należącego do grup użytkownicy domeny oraz herosi. Konto ma wygasać 15 września br. Achilles może logować się tylko od wtorku do soboty między 8:00 a 11:00. Na konto Achilles można logować się tylko z komputera o adresie IP 192.168.x.100. Użytkownik Achilles ma należeć do jednostki organizacyjnej herosi. Wszystkie (i tylko one) konta w jednostce organizacyjnej herosi mają mieć wyłączone autoodtwarzanie. Ponadto na dysku c: załóż folder herosi, do którego dostęp mają mieć tylko administratorzy domeny i herosi.

Klucz do ćw. 4

 1. Konfiguracja sieciowa 192.168.x.0/24 brama 192.168.x.1, maska 255.255.255.0
 2. Konfiguracja 2 adresu IP (musi być z tej samej podsieci, co 192.168.200.65/26)
 3. Skopiowanie plików z serwera
 4. Instalacja kontrolera domeny olimp.local oraz serwera DNS
 5. Instalacja serwera wydruku
 6. Instalacja drukarki i wydruk strony testowej
 7. Ustawienie uprawnień do drukarki
 8. Dodanie aliasu Apollo w serwerze DNS
 9. Instalacja serwera DHCP
 10. Konfiguracja zakresu DHCP
 11. Konfiguracja wykluczeń
 12. Konfiguracja zastrzeżenia
 13. Ustawienie 2 adresów bram oraz 2 adresów serwerów DNS
 14. Skonfigurowanie konta użytkownika (założenie konta, przypisanie do grup, wygasanie konta 15 września, godziny logowania)
 15. Ustawienie logowania na konto Achilles z komputera o adresie 192.168.x.100
 16. Stworzenie jednostki organizacyjnej herosi, umieszczenie w niej użytkownika achilles oraz stworzenie polisy
 17. Zablokowanie autoodtwarzania w polisie
 18. Ustawienie odpowiednich zabezpieczeń NTFS (dostęp mają mieć tylko administratorzy domeny i herosi)

Za 14 zadanie 4 punkty, za resztę po 3

Razem : 55 punktów

Ćwiczenie 5

Serwer ma pełnić rolę serwera wydruku, serwera plików oraz serwera aplikacji. Do wykonania zadania musisz pobrać pliki z serwera o adresie 192.168.200.65/26. Znajdziesz tam udziały: sterowniki, WWW, instalki. Masz tam dostęp do konta egzamin z hasłem 3TIrules. Konfigurując sieć pamiętaj, aby twój ostatni oktet adresu IP wyglądał wg schematu (ostatni oktet serwera + nr twojego stanowiska). Drukarka ma adres 10.0.0.252/8. Wydrukuj stronę testową. Ustaw uprawnienia, tak aby drukować mogli tylko administratorzy. W sieci pracuje ruter, aktualnie wyłączony, pod adresem 192.168.200.126/26. Pobranemu folderowi instalki, zmień nazwę na programy oraz udostępnij w sieci. Administratorzy mają mieć uprawnienia pełnej kontroli, natomiast wszyscy tylko do odczytu. Pobrane z folderu WWW pliki html opublikuj na serwerze WWW w jego katalogu głównym. Stwórz katalog wirtualny soisk i przekieruj go na adres http://soisk.info. Ustaw także rejestrowanie wszystkich połączeń z serwerem WWW w katalogu c:\logiwww.

Klucz do ćw. 5

 1. Konfiguracja sieciowa 192.168.200.x/26 brama 192.168.200.126
 2. Konfiguracja 2 adresu IP
 3. Skopiowanie plików z serwera
 4. Instalacja serwera wydruku
 5. Instalacja drukarki i wydruk strony testowej
 6. Ustawienie uprawnień do drukowania.
 7. Instalacja serwera plików
 8. Ustawienie uprawnień do udziału.
 9. Instalacja serwera WWW
 10. Opublikowanie strony na serwerze
 11. Stworzenie katalogu wirtualnego i przekierowanie na soisk.info
 12. Zmiana katalogu rejestrowania połączeń z serwerem WWW

po 3 punkty za każde zadanie

Razem : 36 punktów

Ćwiczenie 6

Serwer twój ma pełnić rolę kontrolera domeny misiaczek.local, serwera DNS, serwera plików. Nazwa serwera ma być zmieniona na yogiX, gdzie x= nr stanowiska Pliki potrzebne do udostępnienia poprzez serwer plików znajdziesz pod adresem 192.168.200.65/26. Pod adresem tym pracuje serwer (server.zsmi.local). Masz tam dostęp do konta egzamin z hasłem 3TIrules. Konfigurując sieć do ostatniego oktetu serwera dodaj swój nr stanowiska. Zainstaluj drukarkę i wydrukuj stronę testową. Drukarka znajduje się pod adresem 10.0.0.252/8. Konfigurując sieć dodaj nr stanowiska do 200. Sterowniki znajdziesz na 192.168.200.65. W sieci pracuje ruter, aktualnie wyłączony, pod adresem 192.168.200.126/26 pełniący rolę bramy internetowej. Dodatkowo uzyskaj dostęp do serwera o adresie o adresie 172.16.200.254/16 (serwer nie odpowie, awaria). Na serwerze plików udostępnisz udział pliki, pobrane z 192.168.200.65. Ustaw dostęp sieciowy dla grupy wszyscy (tylko do odczytu) oraz dla grupy misie (pełna kontrola). Ponadto zabezpiecz folder (NTFS). Misie i administratorzy domeny (pełna kontrola), grupa wszyscy (zapis i wykonywanie). Załóż konto dla użytkownika misiaczek, należącego do grup użytkownicy domeny oraz misie. Konto ma wygasać 10 lipca br. Misiaczek może logować się tylko od wtorku do czwartku między 8:00 a 15:00. Użytkownik Misiaczek ma należeć do jednostki organizacyjnej nowi. Wszystkie (i tylko one) konta w jednostce organizacyjnej nowi mają mieć narzuconą tapetę abc.jpg. Ustaw dostęp do serwera poprzez zdalny pulpit.

Klucz do ćw. 6

 1. Konfiguracja sieciowa 192.168.200.nr/26 brama 192.168.200.126, maska 255.255.255.192
 2. Konfiguracja 2 adresu IP (10.0.0.200+x/8)
 3. Konfiguracja 3 adresu IP (172.16.200.x/16)
 4. Zmiana nazwy serwera
 5. Instalacja kontrolera domeny misiaczek.local oraz serwera DNS
 6. Skopiowanie plików z serwera
 7. Instalacja drukarki sieciowej i wydruk strony testowej
 8. Instalacja serwera plików
 9. Udostępnienie plików na serwerze.
 10. Ustawienie uprawnień do udziału
 11. Zabezpieczenia NTFS
 12. Skonfigurowanie konta użytkownika (założenie konta, przypisanie do grup, wygasanie konta 10 lipca, godziny logowania)
 13. Stworzenie jednostki organizacyjnej nowi, umieszczenie w niej użytkownika misiaczek oraz stworzenie polisy
 14. Narzucenie tapety w polisie
 15. Ustawienie dostępu poprzez zdalny pulpit

Za 12 zadanie 4 punkty, za resztę po 3

Razem : 46 punkty

Ćwiczenie 7

Serwer twój ma pełnić rolę serwera DNS oraz serwera aplikacji. Nazwa serwera ma być zmieniona na srvX, gdzie x= nr stanowiska. W sieci pod 192.168.200.1/24 znajduje się serwer plików. Masz tam dostęp do konta egzamin z hasłem 3TIrules. Konfigurując sieć, zamiast ostatniego oktetu użyj nr stanowiska + 100. Sprawdź połączenie sieciowe. Server.soisk.local udostępnia foldery ftp oraz WWW. Ich zawartość masz skopiować na swój serwer oraz udostępnić na serwerze FTP oraz WWW. Zawartość ma być widoczna pod adresem ftp.nanana.pl oraz www.nanana.pl. Dodatkowo załóż na serwerze ftp katalog wrzuta, z prawem do zapisu i odczytu dla grupy wszyscy. Na serwerze WWW ustaw logowanie połączeń na c:\logi. Zabezpiecz odpowiednio ten folder. Pełny dostęp mają mieć tylko administratorzy, grupie wszyscy zapis i wykonywanie. Zmień domyślną stronę błędu 404 na c:/Inetpub/wwwroot/404.htm z informacją "Nie znaleziono strony". Następnie wygeneruj błąd 404, aby to sprawdzić. Przeprowadź inspekcję zdarzeń logowania do serwera. Każde nieudane logowanie ma być odnotowane. Wygeneruj takie zdarzenie, aby udowodnić.

Klucz do ćw. 7

 1. Konfiguracja sieciowa 192.168.200.X/24
 2. Zmiana nazwy serwera
 3. Ping na serwer
 4. Instalacja serwera DNS
 5. Instalacja serwera WWW
 6. Instalacja serwera FTP
 7. Skopiowanie plików z serwera
 8. Udostępnienie plików na serwerze FTP
 9. Udostępnienie plików na serwerze WWW
 10. Ustawienie wpisów w DNS dla ftp
 11. Ustawienie wpisów w DNS dla www
 12. Założenie na serwerze FTP katalogu wrzuta i ustawienie zapisu
 13. Ustawienie logowania w c:\logi
 14. Zabezpieczenie folderu c:\logi
 15. Zmiana strony błędu 404 i przypisanie ścieżki
 16. Inspekcja zdarzeń logowania.

Razem : 48 punkty

Ćwiczenie 8

Twój serwer ma pełnić rolę serwera aplikacji. Nazwa serwera ma być zmieniona na srvX, gdzie x= nr stanowiska. W sieci pod adresem 192.168.200.1/24 znajduje się Kontroler domeny, serwer DNS oraz serwer aplikacji. Masz tam dostęp do konta egzamin z hasłem 3TIrules. Konfigurując sieć, zamiast ostatniego oktetu użyj nr stanowiska + 100. Sprawdź połączenie sieciowe. Server.soisk.local udostępnia foldery na_ftp oraz na_www poprzez FTP. Ich zawartość masz skopiować na swój serwer oraz udostępnić na serwerze FTP oraz WWW. Serwer FTP ma pracować na porcie 2121. Dostęp do zawartości ma mieć tylko server.soisk.local oraz localhost. Katalog macierzysty ma być ustawiony na c:\FTP. Dodatkowo masz stworzyć katalog wirtualny chomik, w którym zapisywać będzie można dane. Na serwerze WWW masz opublikować stronę wykorzystującą ASP. Mają być rejestrowane połączenia z serwerem. Nowe pliki z logami mają powstawać w odstępach tygodniowych. Dostęp do serwera mają mieć tylko uwierzytelnieni użytkownicy, nie anonimowi. Na koniec masz dodać serwer do domeny soisk.local.

Klucz do ćw. 8

 1. Konfiguracja sieciowa 192.168.200.X/24
 2. Zmiana nazwy serwera
 3. Ping na serwer
 4. Instalacja serwera WWW z obsługą ASP
 5. Instalacja serwera FTP
 6. Skopiowanie plików z serwera
 7. Udostępnienie plików na serwerze FTP
 8. Zmiana portu na 2121
 9. Ograniczenie dostępu do serwera FTP
 10. Zmiana katalogu macierzystego
 11. Założenie na serwerze FTP katalogu wirtualnego i ustawienie zapisu
 12. Udostępnienie plików na serwerze WWW
 13. Rejestrowanie cotygodniowe połączeń z serwerem WWW
 14. Wyłączenie dostępu anonimowego i włączenie uwierzytelnienia Windows
 15. Dodanie serwera do domeny soisk.local

Razem : 45 punktów

Ćwiczenie 9

Twój serwer ma pełnić rolę kontrolera domeny xyz.local, serwera DNS, serwera poczty. Nazwa serwera ma być zmieniona na srvX, gdzie x= nr stanowiska. Pliki potrzebne do wykonania zadań znajdziesz pod adresem 192.168.200.1/24. Pod adresem tym pracuje serwer FTP (server.zsmi.local). Masz tam dostęp do konta egzamin z hasłem 3TIrules. Konfigurując sieć do nr stanowiska dodaj 100. Zainstaluj drukarkę i wydrukuj stronę testową. Drukarka znajduje się pod adresem 10.0.0.252/8. Konfigurując sieć, jako 3 oktet dodaj nr stanowiska, czwarty oktet to 200, czyli 10.0.X.200/8. Sterowniki znajdziesz na 192.168.200.1. W sieci pracuje ruter, aktualnie wyłączony, pod adresem 192.168.88.126/26 pełniący rolę bramy internetowej. Zainstaluj drukowanie internetowe, uzyskaj dostęp do drukarki poprzez przeglądarkę internetową. Zainstaluj serwer poczty. Załóż skrzynkę pocztową dla użytkownika kontakt oraz administratora. Stwórz alias na potrzeby poczty, z srvX na poczta. Sprawdź czy serwer widoczny jest pod aliasem. Utwórz konsole mmc z następującymi elementami: foldery udostępnione, menedżer urządzeń, podgląd zdarzeń. Zapisz pod nazwą konsola.msc. Twój serwer ma być zarządzany przez zdalny pulpit. Załóż w AD jednostkę organizacyjną praktykanci, dla wszystkich kont użytkowników, które się tam znajdą ustaw maksymalny okres ważności hasła 28 dni, długość hasła 8 znaków. Wymuś z cmd aktualizację zasad grup.

Klucz do ćw. 9

 1. Konfiguracja sieciowa 192.168.200.X+100/24, DNS ten sam
 2. Konfiguracja 2 adresu IP (10.0.X.200 /8)
 3. Konfiguracja 3 adresu IP (192.168.88.Y/26) , brama 192.168.88.126/26 //Y musi być z tej samej podsieci
 4. Zmiana nazwy serwera
 5. Instalacja kontrolera domeny xyz.local oraz serwera DNS
 6. Skopiowanie sterowników z serwera FTP
 7. Instalacja drukarki sieciowej i wydruk strony testowej
 8. Instalacja drukowania internetowego.
 9. Dostęp do drukarki przez przeglądarkę.
 10. Instalacja serwera poczty
 11. Założenie 2 skrzynek pocztowych
 12. Utworzenie aliasu srvX na poczta.
 13. Sprawdzenie czy serwer widoczny jest pod aliasem.
 14. Utworzenie konsoli MMC, z wymienionymi elementami. Zapisanie jej.
 15. Włączenie zdalnego pulpitu.
 16. Założenie OU, utworzenie w nim polisy, ustawienie zasad.
 17. Wymuszenie aktualizacji zasad grupy z CMD

Razem : 51 punktów

Ćwiczenie 10

Przed przystąpieniem do robienia zadań dodaj w Virtual PC 2 kartę sieciową. Po włączeniu serwera zmień jego nazwę na nazwisko.

 1. Porzuć adres ip i odnów adres ip.
 2. Spinguj 6 pakietami o wielkości 64 bajty stronę soisk.info
 3. Sprawdź adres ip hosta 00126-15. Nie masz używać polecenia ping.
 4. Sprawdź adres mac drukarki, która znajduje się pod adresem 10.0.0.252.
 5. Sprawdź adres ip6 google.pl
 6. Sprawdź adres ip strony soisk.info, nie korzystając z polecenia ping, wykorzystując inne polecenie oraz serwer DNS 8.8.8.8.
 7. W sieci jest kontroler domeny soisk.local i serwer DNS pod adresem 192.168.200.1. Masz dodać swój serwer do tej domeny. Konfigurując sieć użyj nr stanowiska plus 100 (egzamin:3TIrules).
 8. W sieci znajduje się serwer plików, aktualnie niedostępny, o adresie 192.168.250.17/28. Skonfiguruj sieć, aby mieć dostęp również do niego.
 9. Na serwerze server.soisk.local udostępniony jest udział dokumenty, zrób z niego normalną kopię zapasową.
 10. Zaplanuj na dzień jutrzejszy (godz. 5:15) przyrostową kopię zapasową udziału dokumenty, znajdującego się na serwerze server.soisk.local.