Sieci komputerowe

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych

Topologie okablowania sieci komputerowych

Podstawowe komponenty sieci

Przełączniki

Domena kolizyjna i rozgłoszeniowa

Media transmisyjne

Problemy związane z sygnałami i komunikacją

Specyfikacja połączeń kabli we wtykach

Protokoły sieciowe, TCPIP

Model ISO/OSI

Typy transmisji danych: unicast, multicast, broadcast

Model TCP/IP

Protokoły

Protokół RIP

Protokoły przesyłania plików

Protokół internetowy IP

DHCP oraz translacja NAT

Porty i gniazda

Testowanie sieci

Narzędzia TCP/IP

Ping

Ipconfig

Nslookup

Netstat

Adresowanie IP

Struktura i klasy adresu IP

Podsieci, maska podsieci i jej struktura

Sieć Internet

Domenowa struktura sieci

Domain Name System

Testowanie systemu DNS

Udostępnianie połączenia internetowego ICS

Wireshark

Wireshark - podstawy

Wireshark - praca z przechwyconymi pakietami

Wireshark - ping

Wireshark - DHCP

CISCO Packet Tracer

Praca z programem

Konfiguracja routerów za pośrednictwem IOS

Wstęp do IOS CISCO

Łączenie z routerem kablem konsolowym

Polecenia sprawdzające status routera

Testowanie połączeń z routera

Zabezpieczanie dostępu hasłem

Pliki konfiguracyjne routera

Routing

Routing - testowanie i rozwiązywanie problemów

Port security

Listy kontroli dostępu ACL

VLAN

VLAN trunking

Serwer DNS na routerze CISCO

Serwer DHCP na routerze CISCO

Router WRT300N - wprowadzenie

Router WRT300N - podstawowa konfiguracja

Router WRT300N - przekierowanie portów

DLA NAUCZYCIELI - tworzenie zadania interaktywnego

Zadanie egzaminacyjne INF.02-02-23.06-SG na Packet Tracer - router on the stick

Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Instalacja sterownika karty WI-FI i konfiguracja połączenia

Podłączenie i konfiguracja rutera EA2700

Podręcznik użytkownika rutera EA2700

Router EA2700 - Logowanie -symulacja

Router EA2700 - Narzędzia Smart Wi-Fi

Router EA2700 - Konfiguracja sieci Wi-Fi

Router EA2700 - Ustawienia sieci LAN

Router EA2700 - Ustawienia sieci LAN -symulacja

Router EA2700 - Routing

Podłączenie i konfiguracja Access Point'a WAP300N

Podręcznik użytkownika AP WAP300N

AP WAP300N - Rozszerzenie zasięgu sieci

Switch TL-SG3210 - instrukcja instalacji

Switch TL-SG3210 - podręcznik użytkownika

Switch TL-SG3210 - Linia komend

Switch TL-SG3210 - Tworzenie sieci VLAN

Switch TL-SG3210 - Resetowanie urządzenia

Switch TL-SG3210 FAQ

Router TL-WR841N V14 - wprowadzenie

Administracja serwerem sieci lokalnej

Tematy umieszczone są działach Windows, Linux.