Cisco Packet Tracer - routing

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zadaniem naczelnym routerów jest wyznaczanie ścieżki oraz przełączanie interfejsów. Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu lub rutowania. Sposoby zdobywania przez routery informacji o ścieżkach są następujące:

  • trasa statyczna - ręcznie definiuje ją administrator, jest jedyną trasą.
  • trasa domyślna - ręcznie definiuje ją administrator. Używana jest wtedy, gdy następny krok nie jest bezpośrednio podany w tablicy routingu.
  • trasa dynamiczna - administrator konfiguruje protokół routingu. Router wyznacza trasy otrzymując uaktualnienia od innych routerów.

Trasa statyczna

Trasastatyczna.jpg

Na powyższym rysunku widoczna jest sieć z ruterami router0 i router1. Skonfigurujemy najpierw router0. Ruter ten, jak widać, ma bezpośrednie połączenie z sieciami 10.0.0.0/8 oraz 172.16.1.0/16. Nie wie natomiast nic o sieci 192.168.0.0/24. W rezultacie próba połączenia z tą siecią zakończyłaby się niepowodzeniem. Konfiguracja trasy statycznej sprowadza się do wpisania adresu sieci, z którą chcemy się kontaktować oraz następnego skoku, czyli interfejsu rutera, który przeprowadzi dalej routing.

Trasastatyczna2.jpg

Trasastatyczna3.jpg

W CLI wprowadza się to poleceniem ip route

Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.1.2

Jeszce analogicznie należy skonfigurować router1.

Routing RIP

RIP (ang. Routing Information Protocol) jest protokołem routingu wektora odledłości (distance vector). RIP wyznaczając trasę, bierze pod uwagę tylko i wyłącznie ilość skoków do celu. Oczywiście decyduje mniejsza ilość skoków.

Rip.jpg

Ustawimy routing RIP w powyższej sieci. Dla każdego z ruterów trzeba wpisać adresy sieci do których jest bezpośrednio połączany. Następnie rutery będą tę informacje rozgłaszać w sieci. W efekcie router0 dowie się o sieciach podłączonych do router1 i na odwrót.

Rip2.jpg

W CLI ustawia się to:

Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 172.16.0.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0

Oczywiście jeszcze analogicznie należy skonfigurować router1

Pod spodem widać rozbudowany wcześniejszy przykład.

Rip3.jpg

Rip4.jpg

Jak widać pakiety do jednego celu wędrują poprzez rożne rutery.

Jak widać rozbudowano sieć o kolejny ruter. Teraz za każdym razem pakiety wędrują tą samą trasą, gdyż decyduje mniejsza liczba skoków.

Rip5.jpg

Rip6.jpg

Routing EIGRP

Igrp1.jpg

W powyższej sieci skonfigurujemy routing EIGRP. EIGRP, czyli Enhanced Interior Gateway Routing Protocol jest protokołem wektora odległości opracowanym przez CISCO (rozwinięciem protokołu IGRP). W programie Packet Tracer nie ma możliwości skonfigurowania go poprzez zakładkę config. Wykorzystamy CLI.

Konfiguracja Router0

Router0(config)#router eigrp 101
Router0(config-router)#network 10.0.0.0
Router0(config-router)#network 172.16.0.0

Liczba 101 oznacza nr systemu autonomicznego

Konfiguracja Router1

Router1(config)#router eigrp 101
Router1(config-router)#network 172.16.0.0
Router1(config-router)#network 192.168.0.0

Sprawdzenie routingu poleceniem ping

Router1#ping 10.0.0.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/8/13 ms

Ćwiczenia

Do pobrania ćwiczenia w formacie .pka

Plik:Routing.zip