Wstęp do IOS CISCO

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

IOS,czyli Internetwork Operating System został opracowany przez firmę Cisco. Służy do konfigurowania urządzeń sieciowych tej firmy, jak rutery czy przełączniki. Ten system operacyjny nie ma interfejsu graficznego, pracuje się w wierszu poleceń, czyli CLI.

Poniżej obrazek przedstawiający dostęp do CLI IOS w programie Packet tracer

Ios-cli1.jpg

Pomijamy dialog konfiguracji systemu.

     --- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no

Ruter zgłasza się w trybie użytkownika, świadczy o tym znak >

Router>

Aby wejść do trybu uprzywilejowanego piszemy enable. Aby z niego wyjść piszemy disable

Router>enable
Router#disable
Router>enable
Router#

Symbolem trybu uprzywilejowanego jest #

Sprawdźmy do jakich poleceń mamy dostęp w trybie użytkownika. Służy do tego ?

Router>?
Exec commands:
 <1-99>   Session number to resume
 connect   Open a terminal connection
 disable   Turn off privileged commands
 disconnect Disconnect an existing network connection
 enable   Turn on privileged commands
 exit    Exit from the EXEC
 logout   Exit from the EXEC
 ping    Send echo messages
 resume   Resume an active network connection
 show    Show running system information
 ssh     Open a secure shell client connection
 telnet   Open a telnet connection
 terminal  Set terminal line parameters
 traceroute Trace route to destination

Jak widać w tym trybie nie zmienimy konfiguracji rutera, możemy głównie wyświetlać informacje.

W trybie uprzywilejowanym mamy dostęp do pełni poleceń.

Router#?
Exec commands:
 <1-99>   Session number to resume
 auto    Exec level Automation
 clear    Reset functions
 clock    Manage the system clock
 configure  Enter configuration mode
 connect   Open a terminal connection
 copy    Copy from one file to another
 debug    Debugging functions (see also 'undebug')
 delete   Delete a file
 dir     List files on a filesystem
 disable   Turn off privileged commands
 disconnect Disconnect an existing network connection
 enable   Turn on privileged commands
 erase    Erase a filesystem
 exit    Exit from the EXEC
 logout   Exit from the EXEC
 mkdir    Create new directory
 more    Display the contents of a file
 no     Disable debugging informations
 ping    Send echo messages
 reload   Halt and perform a cold restart
 resume   Resume an active network connection
 rmdir    Remove existing directory
 send    Send a message to other tty lines
 setup    Run the SETUP command facility
 show    Show running system information
 ssh     Open a secure shell client connection
 telnet   Open a telnet connection
 terminal  Set terminal line parameters
 traceroute Trace route to destination
 undebug   Disable debugging functions (see also 'debug')
 write    Write running configuration to memory, network, or terminal

Helpa, czyli ? możemy używać także przy wprowadzaniu poleceń. Uzyskamy podpowiedź.

Router#cl?
clear clock 
Router#clock?
clock 
Router#clock ?
 set Set the time and date
Router#clock set ?
 hh:mm:ss Current Time
Router#clock set 18:42:00 ?
 <1-31> Day of the month
 MONTH  Month of the year
Router#clock set 18:42:00 12 ?
 MONTH Month of the year
Router#clock set 18:42:00 december ?
 <1-31> Day of the month
Router#clock set 18:42:00 december 10 ?
 <1993-2035> Year
Router#clock set 18:42:00 december 10 2013
Router#

Jak widać znak ? stawiamy po spacji.

Przykładowa konfiguracja 1

Mamy dwie sieci LAN połączone ruterem. Poniżej pokazana będzie tylko konfiguracja rutera poprzez CLI. Zmienimy nazwę rutera na R1. Interfejsom rutera nadajemy pierwsze adresy z sieci, stacje otrzymują kolejne. Sieć 10.0.0.0 ma styczność z interfejsem FastEthernet0/0, natomiast sieć 192.168.0.0 z interfejsem FastEthernet1/0.

Packettracer1.jpg

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

To tyle. Teraz wystarczy skonfigurować ustawienia sieciowe komputerów, w tym oczywiście bramy domyślne. Bramą jest interfejs sieciowy najbliższego rutera.


Poniżej rozpisuje nie wyjaśnione wcześniej polecenia.

Router#configure terminal

Przejście do konfiguracji rutera.

Router(config)#hostname R1

Zmiana nazwy na R1

R1(config)#interface FastEthernet0/0

Wejście do konfiguracji interfejsu FastEthernet0/0

R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

Wpisanie adresu IP i maski sieciowej

R1(config-if)#no shutdown

Podniesienie interfejsu

R1(config-if)#exit wyjście w górę

Przykładowa konfiguracja 2

Packettracer2.jpg

Jak widać rutery połączone są poprzez złącza szeregowe. W obu przypadkach konfigurujemy interfejsy serial2/0

Konfiguracja 1 rutera

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
Router(config-if)#clock rate 2000000
Router(config-if)#no shutdown

Analogicznie konfigurujemy 2 ruter