Netstat

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opis polecenia

Polecenie netstat w systemie Windows służy do wyświetlania informacji o połączeniach sieciowych, portach sieciowych i protokołach sieciowych. Może być używane do diagnostyki problemów z siecią lub do monitorowania aktywnych połączeń.

Składnia polecenia:

netstat [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p protocol] [-q] [-r] [-s] [-t] [-v] [interval]

Oto krótkie wyjaśnienie poszczególnych opcji:

 • a: wyświetla wszystkie połączenia i nasłuchiwanie portów.
 • b: wyświetla nazwę pliku wykonywalnego dla każdego procesu, który korzysta z połączenia.
 • e: wyświetla statystyki sieciowe, takie jak liczba wysłanych i otrzymanych bajtów.
 • f: wyświetla pełną nazwę DNS hosta dla każdego adresu IP.
 • n: wyświetla adresy i numery portów w postaci liczbowej.
 • o: wyświetla identyfikator procesu dla każdego połączenia.
 • p protocol: wyświetla tylko połączenia dla wybranego protokołu (np. TCP, UDP, ICMP).
 • q: wyświetla stan kolejki dla gniazda.
 • r: wyświetla tablicę trasowania IP.
 • s: wyświetla statystyki protokołu.
 • t: wyświetla tylko połączenia TCP.
 • v: wyświetla szczegółowe informacje o połączeniach.

interval: określa interwał, z jakim netstat będzie wyświetlać informacje. Po wykonaniu polecenia netstat, wyświetlone zostaną informacje o aktywnych połączeniach sieciowych, w tym adresy IP, numery portów, protokoły i stan połączeń.

Przykłady użycia

W pierwszej kolumnie mamy wyświetlony używany protoków, w tym przypadku "TCP". Następnie nasz adres wraz z nr portu używanym do komunikacji. Następnie zdalny adres wraz z nr portu. Na końcu mamy stan połączenia.

C:\Users\jarek>netstat

Active Connections

 Proto Local Address     Foreign Address    State
 TCP  127.0.0.1:49678    DESKTOP-VM5QQ93:49679 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:49679    DESKTOP-VM5QQ93:49678 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:49681    DESKTOP-VM5QQ93:53567 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:49686    DESKTOP-VM5QQ93:49687 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:49687    DESKTOP-VM5QQ93:49686 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:49688    DESKTOP-VM5QQ93:49689 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:49689    DESKTOP-VM5QQ93:49688 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:49690    DESKTOP-VM5QQ93:49691 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:49691    DESKTOP-VM5QQ93:49690 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:49705    DESKTOP-VM5QQ93:49706 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:49706    DESKTOP-VM5QQ93:49705 ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:53567    DESKTOP-VM5QQ93:49681 ESTABLISHED
 TCP  192.168.207.205:42898 h3-epnsbroker03:8883  ESTABLISHED
 TCP  192.168.207.205:42900 relay-b3d6e89b:https  ESTABLISHED
 TCP  192.168.207.205:42901 40.113.110.67:https  ESTABLISHED
 TCP  192.168.207.205:42903 whatsapp-chatd-edge-shv-02-frt3:http ESTABLISHED
 TCP  192.168.207.205:42909 ec2-34-237-73-95:https ESTABLISHED
 TCP  192.168.207.205:42911 52.112.238.132:https  ESTABLISHED
 TCP  192.168.207.205:42921 40.113.110.67:https  ESTABLISHED
 TCP  192.168.207.205:42923 moodle2:https     ESTABLISHED
 TCP  192.168.207.205:42927 20.42.65.88:https   ESTABLISHED
 TCP  [2a00:f41:48e4:243b:fd36:641c:ff19:5666]:42912 lg-in-xbc:5228     ESTABLISHED
 TCP  [2a00:f41:48e4:243b:fd36:641c:ff19:5666]:42930 g2a02-26f0-f700-0009-0000-0000-58dd-5c18:https CLOSE_WA

Warto uruchomić polecenie z flagą "b". Wtedy pojawia się niesamowicie wartościowa informacja, a mianowicie jaka aplikacja jest odpowiedzialna za połączenie. Aby użyć flagi "b" musisz uruchomić cmd jako administrator.

C:\Windows\System32>netstat -b

Active Connections

 Proto Local Address     Foreign Address    State
 TCP  192.168.207.205:42900 relay-b3d6e89b:https  ESTABLISHED
 [AnyDesk.exe]
 TCP  192.168.207.205:42901 40.113.110.67:https  ESTABLISHED
 WpnService
 [svchost.exe]
 TCP  192.168.207.205:42903 whatsapp-chatd-edge-shv-02-frt3:http ESTABLISHED
 [WhatsApp.exe]
 TCP  192.168.207.205:42911 52.112.238.132:https  ESTABLISHED
 [Teams.exe]
 TCP  192.168.207.205:42936 20.93.28.56:https   ESTABLISHED
 [chrome.exe]
 TCP  192.168.207.205:42938 ec2-35-174-127-31:https ESTABLISHED
 [chrome.exe]
 TCP  192.168.207.205:42945 40.113.110.67:https  ESTABLISHED
 WpnService
 [svchost.exe]
 TCP  192.168.207.205:42947 moodle2:https     ESTABLISHED
 [msedge.exe]