Cisco Packet Tracer - serwer DNS na routerze CISCO

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Packet Tracer nie wspiera tego do końca. Nie ma podstawowej komendy znaczy ip dns server. Pozostałe polecenia przedstawione niżej działają w Packet Tracer. W każdym razie będzie możliwość rozpoznawania nazw w sieci, czyli np. pingowania po nazwach (tylko z routera).

CISCOdns1.png

KROK 1. Włączenie usługi na routerze i wyszukiwanie na routerze lokalnym

Router# configure terminal
Router(config)# ip dns server
Router(config)# ip domain-lookup

ip dns server włączenie usługi (w packet tracer nie działa, brak polecenia)

ip domain-lookup włączenie wyszukiwania

KROK 2. Konfiguracja name-server

Wpiszemy teraz adres name-server, aby mogły być rozpoznawane adresy w Internecie.

Router(config)# ip name-server 8.8.8.8

ip name-server 8.8.8.8 do rozpoznawania nazw w Internecie przypisaliśmy adres 8.8.8.8, czyli DNS google

KROK 3. Przypisanie hostów w sieci LAN do adresów IP

Router(config)# ip host pc0 192.168.0.100
Router(config)# ip host pc1 192.168.0.101

ip host nazwa_hosta adres_ip przypisanie do nazwy hosta adresu IP

Sprawdzenie poprawności wpisów

Użyjemy polecenia show hosts

Router#show hosts
Default Domain is not set
Name/address lookup uses domain service
Name servers are 8.8.8.8

Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate
    temp - temporary, perm - permanent
    NA - Not Applicable None - Not defined

Host           Port Flags   Age Type  Address(es)
pc0            None (perm, OK) 0  IP   192.168.0.100
pc1            None (perm, OK) 0  IP   192.168.0.101

Sprawdzenie komunikacji

Router>ping pc1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.101, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Router>ping pc0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.100, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/3 ms

Teraz ważna uwaga. W środowisku Packet Tracer pingi wyjdą po nazwach z routera. Natomiast stację robocze nie będą rozpoznawać nazw, gdyż PT nie obsługuje do końca serwera DNS. Nie można właczyć usługi, jak pisałem wyżej.