SMTP

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321


Opis

SMTP to względnie prosty, tekstowy protokół, w którym określa się co najmniej jednego odbiorcę wiadomości (w większości przypadków weryfikowane jest jego istnienie), a następnie przekazuje treść wiadomości. Demon SMTP działa najczęściej na porcie 25. Łatwo przetestować serwer SMTP przy użyciu programu telnet.

SMTP nie pozwala na pobieranie wiadomości ze zdalnego serwera. Do tego celu służą POP3 lub IMAP.


Ograniczenia

Jednym z ograniczeń pierwotnego SMTP jest brak mechanizmu weryfikacji nadawcy, co ułatwia rozpowszechnianie niepożądanych treści poprzez pocztę elektroniczną, jak wirusy, spam. Żeby temu zaradzić stworzono rozszerzenie SMTP-AUTH, które jednak jest tylko częściowym rozwiązaniem problemu - ogranicza wykorzystanie serwera wymagającego autoryzacji do zwielokrotniania poczty. Nadal nie istnieje metoda, dzięki której odbiorca autoryzowałby nadawcę – nadawca może "udawać" serwer i wysłać dowolny komunikat do dowolnego odbiorcy.

Przykład sesji SMTP

Poniżej przedstawiona jest przykładowa sesja SMTP (z serwerem exim), w której klient kolejno:

  • rozpoczyna połączenie z serwerem (polecenie helo),
  • podaje adres nadawcy (polecenie mail from),
  • podaje adres odbiorcy (polecenie rcpt to),
  • wpisuje wiadomość (polecenie data),
  • kończy sesję (polecenie quit).

Podane nazwy i adresy użytkowników i serwerów są przykładowe.

220 serwer ESMTP Exim 4.43 Wed, 12 Jan 2005 23:14:13 +0100
helo serwer.email.com
250 uzytkownik.internet.com Hello uzytkownik at uzytkownik.internet.com [1.1.1.1]
mail from: <nadawca@example.org>
250 OK
rcpt to: <odbiorca@example.org>
250 Accepted
data
354 Enter message, ending with "." on a line by itself
Date: 03 Jan 07 21:21:21
From: nadawca@example.org
To: odbiorca@example.org
Subject: temat wiadomosci

tresc wiadomosci
.
250 OK id=1Coql6-0003Qi-MP
quit
221 serwer.email.com closing connection

Warto zauważyć, że wprowadzanie treści wiadomości kończymy kropką po której znajduje się znak nowej linii.

Na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol