Narzędzia TCP/IP

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ping

Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie parametrów wysyłanej ramki. Polecenie w zależności od doboru parametrów może służy do testowania wydajności sieci przy różnego rodzaju obciążeniu. Można je także wykorzystać do łatwego sprawdzenie adresu IP na podstawie nazwy domenowej i na odwrót. Składnia polecenia i opcje dostępne są po wpisaniu ping /?

Narzedziatcpip1.jpg

Przykłady:

ping onet.pl -sprawdza dostępność onet.pl

ping 213.180.146.27 -sprawdza dostępność 213.180.146.27

ping –a 213.180.146.27 -sprawdza dostępność 213.180.146.27 i tłumaczy adres

ipconfig

Pokazuje informacje o konfiguracji sieci.

ipconfig /all -pełne informacje o konfiguracji sieci

ipconfig /renew -odnawia karty, pobiera adres z serwera DHCP

ipconfig /release -zwalnia karty

ipconfig /displaydns -wyświetla zawartość buforu DNS pamięci podręcznej

ipconfig /flushdns -czyści bufor pamięci podręcznej DNS

ipconfig /registerdns -odświeża wszystkie dzierżawy DHCP i ponownie rejestruje nazwy DNS

getmac

Wyświetla adres fizyczny karty sieciowej, czyli MAC

Getmac.jpg

tracert

Umożliwia śledzenie ścieżki do docelowego systemu.

Przykłady:

tracert onet.pl

tracert 213.180.146.27

pathping

Polecenie pathping jest narzędziem do śledzenia tras łączącym funkcje poleceń ping i tracert z dodatkowymi informacjami, których te narzędzia nie dostarczają. Polecenie pathping przez pewien określony czas wysyła pakiety do każdego routera znajdującego się na drodze do ostatecznego miejsca docelowego, a następnie oblicza wyniki na podstawie pakietów odebranych po każdym przeskoku. Ponieważ polecenie to pokazuje stopień utraty pakietów dla danego routera lub łącza, łatwo jest za jego pomocą określić, które routery lub łącza mogą być przyczyną problemów w sieci.

Narzedziatcpip3.jpg

netstat

Wyświetla statystyki protokołu i bieżące połączenia sieciowe TCP/IP.

Przykłady:

netstat –a -pokazuje aktywne połączenia sieciowe

netstat –bv - pokazuje aktywne połączenia sieciowe i programy za nie odpowiedzialne

netstat –r -pokazuje tablicę routingu

Narzedziatcpip4.jpg

nslookup

Nslookup.exe to narzędzie administracyjne wiersza polecenia umożliwiające testowanie i rozwiązywanie problemów z serwerami DNS. Pozwala na łączenie się z serwerami DNS i pobieranie z nich informacji dotyczących nazw przez nie obsługiwanych. Narzędzie nslookup jest programem interaktywnym (posiadającym interpreter poleceń). Istnieje także możliwość wykonania polecenia nslookup z poziomu linii poleceń.

Przykład:

nslookup 213.180.146.27

lub

Narzedziatcpip2.jpg

Standardowo połączy nas z naszym serwerem DNS, wpisanym w konfigurację sieciową (albo pobraną automatycznie). Możemy również skorzystać z innego serwera DNS.

nslookup
lserver 194.204.159.1

telnet

Polecenie telnet umożliwia nawiązanie połączenia ze zdalnym serwerem na określonym porcie. Standardowo łączy się z portem 23 i umożliwia zdalną pracę.

Przykład:

telnet 10.0.0.1

telnet poczta.o2.pl 25

Na zrzucie pokazano połączenie z portem 110, czyli serwerem POP3. Wydając odpowiednie komendy można pocztę odebrać.

Narzedziatcpip8.jpg

route print

Wyświetla tabelę routingu

nbtstat

Wyświetla statystyki protokołu i bieżące połączenia TCP/IP używając NBT (NetBIOS przez TCP/IP). Aby przejrzeć tablicę nazw NetBios należy wpisać

nbtstat -n

Nbtstat.jpg

arp

Wyświetla i modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).

C:\Windows\system32>arp -a

Interfejs: 10.0.1.191 --- 0xd
 Adres internetowy   Adres fizyczny   Typ
 10.0.0.1       00-15-5d-00-fa-0b   dynamiczne
 10.0.0.2       00-15-5d-00-fa-09   dynamiczne
 10.0.0.3       00-15-5d-00-fa-07   dynamiczne
 10.0.0.12       70-5a-b6-24-28-8c   dynamiczne
 10.0.0.22       10-1f-74-b5-e5-b8   dynamiczne
 10.0.0.38       00-17-f2-d1-8e-45   dynamiczne
 10.0.0.39       00-17-f2-d3-fd-73   dynamiczne

net

Robi bardzo wiele. Szczegóły net /?

netsh

Służy do wyświetlania ustawień protokołu TCP/IP na komputerze lokalnym albo zdalnymi i administrowania nimi.

Możliwości wykorzystania polecenia jest wiele, sprawdź netsh /?. Poniżej pokazuje jak zapisać aktualną konfigurację sieci do pliku - netsh dump > nazwapliku.txt

Narzedziatcpip7.jpg

Plik zawiera pełną konfigurację, dlatego jeśli zmieniamy tylko ip, proponuje netsh interface ip dump > nazwapliku.txt

Narzedziatcpip5.jpg

Jeśli chcemy przywrócić konfigurację z pliku - netsh exec nazwapliku.txt

Narzedziatcpip6.jpg

Ćwiczenia

 1. Pobierz adres ip z serwera DHCP
 2. Porzuć adres ip
 3. Wyświetl swój adres MAC
 4. Spinguj bramę domyślną 8 pakietami
 5. Spinguj oficjalną stronę miasta pakietami o rozmiarze 128 B
 6. Wyświetl tablicę ARP
 7. Zrzuć konfigurację sieci do pliku
 8. Przywróć konfigurację sieci z pliku
 9. Prześledź trasę pakietu do adresu soisk.info
 10. Podaj adres IP strony testy.soisk.info
 11. Zmapuj zasób vpc na szkolnym serwerze jako dysk Z.
 12. Wyświetl udostępnione zasoby na szkolnym serwerze.
 13. Podaj nazwę hosta o adresie 178.63.212.198
 14. Jaka strona internetowa mieści się pod adresem 212.77.100.101?
 15. Zatelnetuj się na stronę www onet.pl. Po połączeniu wydaj polecenie ls.