Problemy związane z sygnałami i komunikacją

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zastosowanie skrętki do budowy sieci komputerowej niesie ze sobą następujące problemy.

 • Impedancja — charakterystyczna falowa;
 • Tłumienie — stosunek napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego sygnału transmitowanego w przewodzie, wyrażane w decybelach na jednostkę długości;
 • Opóźnienie — czas w jakim impuls pokonuje 1 m skrętki (typowe dla U/UTP: 5,7 ns na 1 m);
 • Straty odbiciowe — stosunek mocy sygnału odbitego od końca linii do mocy sygnału wejściowego;
 • Rezystancja stałoprądowa;
 • Przesłuch — przenoszenie sygnału z jednej pary do drugiej, wyrażane w decybelach:
  • NEXT (ang. Near-end Crosstalk) – Stosunek wysyłanego sygnału na wejściu skrętki do sygnału wytworzonego w sąsiedniej parze po tej samej stronie skrętki. Przesłuch zbliżny (NEXT) jest to stosunek amplitud napięcia sygnału testowego i sygnału przesłuchu mierzonych na tym samym końcu połączenia. Przesłuch zbliżny jest wyrażany w decybelach (dB) przy użyciu wartości ujemnych. NEXT = 10log(Ugen/Unear) [dB]. Im większa liczba (mniejsza wartość bezwzględna), tym większy szum. Zazwyczaj testery okablowania nie wyświetlają znaku minus oznaczającego ujemne wartości przesłuchu zbliżnego. Odczyt NEXT o wartości 30 dB (faktycznie –30 dB) oznacza mniejszy przesłuch zbliżny i bardziej czysty sygnał niż odczyt NEXT o wartości 10 dB;
  • FEXT (ang. Far-end Crosstalk) – stosunek napięcia wytworzonego na odległym końcu jednej pary przewodów do napięcia sygnału transmitowanego w drugiej parze przewodów na jej bliskim końcu; tzw. przesłuch zdalny;
  • ELFEXT – (ang. Equal Level Far-end Crosstalk) stosunek napięcia wytworzonego na odległym końcu jednej pary przewodów do napięcia na odległym końcu drugiej pary przewodów, w której zachodzi transmisja. Może być obliczone przez odjęcie wartości tłumienia od FEXT;
  • PSNEXT, PSFEXT, PSELFEXT – parametry, króte można dodatkowo wyznaczyć, gdy wykorzystywane są wszystkie 4 pary skrętki. Związane są z tym, że na każdą pojedynczą parę mają wpływ pozostałe trzy. Wartości te otrzymuje się sumując przesłuch pochodzący od każdej z trzech par. PS oznacza sumę mocy (ang. Power Sum), a definicje są analogiczne.
 • Echo — suma odbitych fal w porównaniu z siłą sygnału nadanego. Wprowadzane przez niedopasowanie falowe.
 • Opóźnienie propagacji sygnału — konsekwencja skończonej szybkości elektronów, maksymalne opóźnienie przy 10 MHz dla 100 m odcinka kabla określono na 555 ns.
 • Przesunięcie fazowe — różnica propagacji sygnału pomiędzy parą o największym i najmniejszym opóźnieniu propagacji, maksymalna wartość wynosi 50 ns. Wymagana przy synchronizacji czterech sygnałów w momencie odtwarzania ich w jeden strumień danych.