Packet Tracer VLAN

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


W programie Packet Tracer stworzymy lokalne sieci wirtualne czyli VLANy.

Mamy zwykłą sieć LAN. Komputery są odpowiednio skonfigurowane do pracy w sieci.

Vlan1.jpg

Konfigurowanie VLANów poprzez GUI Packet Tracer

Jak widać na tablicy przełączania komputery się "widzą". Należą do jednego VLANu.

Vlan2.jpg

Na switchu dodajemy 2 sieci wirtualne, VLAN1 i VLAN2

Vlan3.jpg

Vlan4.jpg

Przypisujemy porty switcha do odpowiednich VLANów

Vlan5.jpg

Jak widać komputery z różnych sieci wirtualnych nie widzą się. Pingi nie przechodzą.

Vlan6.jpg

Konfigurowanie VLANów poprzez CLI

Sprawdzamy jakie posiadamy VLANy na przełączniku. Służy do tego polecenie show vlan

Switch>enable
Switch#show vlan

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Fa0/1, Fa1/1, Fa2/1, Fa3/1
                        Eth4/1, Eth5/1
1002 fddi-default           act/unsup 
1003 token-ring-default        act/unsup 
1004 fddinet-default         act/unsup 
1005 trnet-default          act/unsup 

VLAN Type SAID    MTU  Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1  enet 100001   1500 -   -   -    -  -    0   0
1002 fddi 101002   1500 -   -   -    -  -    0   0  
1003 tr  101003   1500 -   -   -    -  -    0   0  
1004 fdnet 101004   1500 -   -   -    ieee -    0   0  
1005 trnet 101005   1500 -   -   -    ibm -    0   0  

Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------


Primary Secondary Type       Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
Switch#

Jak widać wszystkie porty należą do vlanu 1, czyli wszystkie podpięte hosty powinny się komunikować (oczywiście, jeśli zostały nadane adresy IP).

Dodamy dwa vlany o numerach 2 i 3 oraz nadamy im nazwy VLAN2 i VLAN3. We wcześniejszym przykładzie vlan2 nazywa się VLAN1 a vlan3 VLAN2, przypominam, aby nie było pomyłki przy porównywaniu zrzutów.

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name VLAN2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name VLAN3
Switch(config)#exit

Przypisujemy porty do vlanów.

Switch(config)#interface fastethernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa3/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#int eth4/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa1/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa2/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#exit

Jak widać komunikują się tylko hosty w ramach swoich vlanów.

Vlan7.jpg

Możemy ponowić polecenie show vlan lub show vlan id NR albo show vlan brief, aby sprawdzić czy pojawiły się utworzone przez nas sieci wirtualne.

Switch#show vlan brief

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Eth5/1
2  VLAN2              active  Fa0/1, Fa3/1, Eth4/1
3  VLAN3              active  Fa1/1, Fa2/1
1002 fddi-default           active  
1003 token-ring-default        active  
1004 fddinet-default         active  
1005 trnet-default          active  
Switch#

Usuwanie interfejsów z sieci VLAN

Usuniemy interfejs Fa0/1 z vlanu 2, czyli tym samym usuniemy z tej sieci vlan Server0.

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#no switchport access vlan 2

Sprawdzamy

Switch#show vlan brief

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Fa0/1, Eth5/1
2  VLAN2              active  Fa3/1, Eth4/1
3  VLAN3              active  Fa1/1, Fa2/1
1002 fddi-default           active  
1003 token-ring-default        active  
1004 fddinet-default         active  
1005 trnet-default          active  

Usuwanie sieci VLAN

Switch(config)#no vlan 2

Sprawdzamy

Switch#show vlan brief

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Fa0/1, Eth5/1
3  VLAN3              active  Fa1/1, Fa2/1
1002 fddi-default           active  
1003 token-ring-default        active  
1004 fddinet-default         active  
1005 trnet-default          active