Porty i gniazda

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Port protokołu

Port protokołu – pojęcie związane z protokołami używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających na odległych systemach. Jeden z parametrów gniazda.

Numery portów reprezentowane są przez liczby naturalne z zakresu od 0 do 65535. Niektóre numery portów (od 0 do 1023) są określone jako ogólnie znane (ang. well known ports) i zarezerwowane na standardowo przypisane do nich usługi, takie jak np. WWW czy poczta elektroniczna. Dzięki temu można identyfikować nie tylko procesy, ale ogólnie znane usługi działające na odległych systemach. Numery od 1024 do 49151 są określone przez IANA jako zarejestrowane (ang. registered), a od 49152 do 65535 jako dynamiczne/prywatne (ang. dynamic/private).

Standardowe usługi

Lista niektórych standardowych usług:

 • BOOTP (Bootstrap Protocol) – serwer 67, klient 68
 • DNS – 53
 • Finger – 79
 • FTP – 20, przesyłanie danych
 • FTP – 21, przesyłanie poleceń
 • Gopher – 70
 • HTTP – 80, dodatkowe serwery, np. proxy, są najczęściej umieszczane na porcie 8080
 • HTTPS – 443 (HTTP na SSL)
 • IMAP – 143
 • IMAP3 – 220
 • IRC – 6661 do 6667
 • XMPP – 5222 dla serwera sieci Jabber
 • XMPP – 5223 dla serwera sieci Jabber w serwisie Wirtualna Polska
 • LDAP – 389
 • LDAPS – 636 (LDAP na SSL)
 • MySQL – 3306
 • NNTP – 119
 • POP3 – 110
 • SPOP3 – 995 (POP3 na SSL)
 • PostgreSQL – 5432
 • Rsync – 873
 • SMTP – 25
 • SSH – 22
 • Syslog – 514
 • Telnet – 23
 • TFTP – 69
 • X11 – od 6000 do 6007

W systemach pochodzących od Uniksa, lista portów i nazw odpowiadających im usług znajduje się w pliku /etc/services.

Na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_protoko%C5%82u

Gniazdo

Połączenie numeru portu i adresu IP daje tzw. gniazdo (ang. socket). Przykładowo 192.168.23.11:6666, nr portu podajemy po dwukropku.