AppleTalk

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

AppleTalk – pakiet protokołów komunikacyjnych stworzonych przez firmę Apple Computer w roku 1984, umożliwiających tworzenie sieci komputerowych i podstawowych usług sieciowych dla komputerów Macintosh i innych produktów tej firmy. Po pewnym czasie firma Apple Computer zaprzestała rozwoju AppleTalk i zaczęła wykorzystywać w swych produktach TCP/IP, który stawał się coraz popularniejszy.

Protokoły

Niektóre protokoły wchodzące w skład AppleTalk:

 • AppleTalk Address Resolution Protocol (AARP) – zadaniem tego protokołu była zmiana adresu sieciowego AppleTalk na adres fizyczny MAC, jest odpowiednikiem protokołu ARP,
 • Datagram Delivery Protocol (DDP) – służył do szybkiego, bezpołączeniowego przesyłania datagramów, bez gwarancji ich dostarczenia (podobnie jak protokół UDP w TCP/IP),
 • Routing Table Maintenance Protocol (RTMP) – służył do wymiany między routerami informacji o aktualnej topologi sieci,
 • AppleTalk Echo Protocol (AEP) – służył do testowania połączeń między urządzeniami w sieci AppleTalk. Gdy komputer 1 wysyłał coś przez AEP, komputer 2 odpowiadał duplikatem wysłanej informacji,
 • AppleTalk Transaction Protocol (ATP) – służył do połączeniowej wymiany datagramów między klientami. Klient 1 wysłał jeden "pakiet-zadanie", następnie klient 2 odpowiadał maksymalnie ośmioma "pakietami odpowiedzi", po czym klient 1 odpowiadał "pakietem zatwierdzającym" z bit-maską "pakietów odpowiedzi", jaką otrzymał,
 • Name-Binding Protocol (NBP) – służył do zarządzania nazwami urządzeń podłączonych do sieci AppleTalk przepisywanymi przez ich administratorów,
 • Zone Information Protocol (ZIP) – protokół wiążący numer sieciowy z nazwą strefy sieciowej AppleTalk,
 • AppleTalk Session Protocol (ASP) – protokół stworzony na podstawie ATP, służący do wysyłania i odpowiedzi na zwykłe polecenia metodą out-of-band,
 • Printer Access Protocol (PAP) – służył do komunikacji z drukarkami typu PostScript, stworzony na podstawie protokołu ATP,
 • AppleTalk Data Stream Protocol (ADSP) – dodany do AppleTalk, gdy okazało się, że jest potrzebny protokół podobny do TCP w TCP/IP. W odróżnieniu od ATP czy ASP pozwalał na odrzucenie próby połączenia,
 • AppleTalk Filing Protocol (AFP) – służył do komunikacji z serwerami plików AppleShare. Nadal jest stosowany pod nazwą Apple Filing Protocol.

Model sieciowy

Model ISO/OSI sieci AppleTalk:

Warstwa Protokoły należące do warstwy
Aplikacji Apple Filing Protocol (AFP)
Prezentacji Apple Filing Protocol (AFP)
Sesji Zone Information Protocol (ZIP)
AppleTalk Session Protocol (ASP)
AppleTalk Data Stream Protocol (ADSP)
Transportowa AppleTalk Transaction Protocol (ATP)
AppleTalk Echo Protocol (AEP)
Name Binding Protocol (NBP)
Routing Table Maintenance Protocol (RTMP)
Sieciowa Datagram Delivery Protocol (DDP)
Łącza Danych EtherTalk Link Access Protocol (ELAP)
LocalTalk Link Access Protocol (LLAP)
TokenTalk Link Access Protocol (TLAP)
Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
Fizyczna Urządzenie LocalTalk
Urządzenie Ethernet
Urządzenie Token Ring
Urządzenie FDDI

Na podstawie [1]