Udostępnianie połączenia internetowego ICS

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Udostępnianie połączenia internetowego (ang. Internet Connection Sharing, ICS) to nazwa nadana przez Microsoft usłudze systemu operacyjnego Windows pojedynczego połączenia internetowego z jednego komputera innym komputerom w tej samej sieci lokalnej. Korzysta z DHCP i tłumaczenia adresów sieciowych (Network Address Translation NAT).

ICS przekierowuje pakiety TCP/IP z małej LAN do Internetu. ICS mapuje poszczególne adresy IP komputerów lokalnych na nieużywane numery portów w stosie TCP/IP. Ze względu na charakter NAT, adresy IP na komputerze lokalnym nie są widoczne w Internecie. Wszystkie pakiety wychodzące z i wchodzące do sieci LAN są przesyłane z lub do danego adresu IP karty zewnętrznej na komputerze-hoście Udostępniania połączenia internetowego.

Na komputerze-hoście udostępnienie połączenia internetowego innym komputerom jest możliwe poprzez włączenie ICS w Panelu sterowania. Wszystkie powyższe komputery muszą znajdować się w jednej sieci lokalnej, dlatego ICS wymaga od serwera dwóch lub więcej interfejsów sieciowych (kart sieciowych) – jednego do łączenia się z siecią rozległą (WAN) i drugiego do łączenia się z siecią lokalną (LAN).

ICS oferuje konfigurację dla innych standardowych usług oraz ograniczoną konfigurację NAT.

Jak zostało wspomniane komputer udostępniający połączenie musi mieć 2 karty sieciowe.

Konfiguracja8.jpg

Włączamy udostępnianie połączenia internetowego.

Konfiguracja9.jpg

Druga karta sieciowa (pracująca w LAN) otrzyma zawsze adres 192.168.0.1. Czyli drugi komputer musi należeć do tej sieci (przykładowy adres IP 192.168.0.2). Tego adresu nie trzeba przypisywać, otrzyma go automatycznie. Otrzyma też sufiks DNS mshome.net.

Konfiguracja10.jpg

Część teoretyczna na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/ICS_%28sieci_komputerowe%29