IPX/SPX

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

IPX/SPX (ang. Internetwork Packet EXchange/Sequential Packet EXchange) - zestaw protokołów sieciowych firmy Novell (protokół warstwy sieciowej IPX i warstwy transportowej SPX). Użytkowany w różnych sieciach lokalnych (od PC LAN do sieci branżowych). Rozwiązanie to jako implementacja protokołów XNS (ang. Xerox Network Service) warstwy transportu i sieciowej dostępne jest w systemach: NetWare, MS-DOS, MS Windows i OS/2. Obecnie protokoły te są wycofywane i zastępowane zestawem protokołów TCP/IP.

IPX

IPX (ang.) Internetwork Packet Exchange) to protokół warstwy sieciowej (trzeciej warstwy modelu OSI) będący częścią stosu IPX/SPX. Zorientowany na bezpołączeniowe przesyłanie danych. Nie posiada mechanizmów kontroli transmisji i nie gwarantuje, że wszystkie pakiety dotrą na miejsce.

Protokół IPX jest obecnie czasem stosowany w sieciach ze względów bezpieczeństwa. Ruch zewnętrzny (Internet) obsługuje się klasycznie – protokołem IP, zaś ruch sieci lokalnej obsługuje się protokołem IPX (często używając innej ramki Ethernet, np. 802.2 dla IP, 802.3 dla IPX). Powoduje to, że nie można się dostać do stacji Windows poprzez protokół IP do usług LAN, gdyż protokoły sieci windowsowej dostępne są wyłącznie na IPX, który nie jest trasowany na zewnątrz. Jest to rozwiązanie dodatkowo zabezpieczające przed potencjalnymi błędami w regułach na zaporze sieciowej, systemowo blokujące (bez żadnych filtrów) dostęp do sieci Windows poprzez IP. Ataki na usługi otoczenia sieciowego Windows to najczęstszy sposób instalowania trojanów, wirusów i przejmowania kontroli nad komputerami z Windows. Po wyłączeniu (lub przepięciu na IPX) usług LAN, komputer z Windows staje się bezpieczniejszy. Dodatkową korzyścią jest niemożliwość podsłuchiwania transmisji LAN znaczną częścią narzędzi przez "script kiddies", gdyż większość narzędzi nie obsługuje protokołu IPX (lub trzeba użyć dodatkowych opcji).

Podstawy adresacji w sieciach IPX

  • Sieci logiczne posiadają przydzielony unikatowy, 32-bitowy adres z zakresu 0x1 – 0xFFFFFFFE
  • Hosty posiadają 48-bitowy adres węzła, który domyślnie jest zgodny z adresem karty sieciowej MAC.
  • Adres sieci 00:00:00:00 oznacza aktualną sieć
  • Adres FF:FF:FF:FF jest używany jako adres rozgłoszeniowy

Obsługa we współczesnych systemach

Następujące systemy operacyjne nie posiadają natywnej obsługi protokołu IPX:

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP 64-bit
  • Windows Server 2003 64-bit
  • Mac OS w wersjach powyżej 9.2.2
  • OpenBSD w wersjach powyżej 4.1

SPX

SPX (ang. Sequenced Packet Exchange) to protokół warstwy transportowej (czwartej warstwy modelu OSI) będący częścią stosu IPX/SPX.

Protokół SPX jest połączeniowym protokołem zapewniającym transmisję danych. Głównym celem jego powstania było zapewnienie stabilnego i bezbłędnego połączenia w trudnych warunkach, nawet kosztem szybkości.

Na podstawie:

[1]

[2]

[3]