Ping

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opis polecenia

Polecenie ping to narzędzie dostępne w większości systemów operacyjnych, które służy do testowania łączności sieciowej między urządzeniami. Jest to jedno z najczęściej używanych narzędzi w celu diagnozowania problemów z siecią, w tym do sprawdzania, czy dany host jest dostępny i jak szybko odpowiada na zapytania.

Podstawowe zastosowania polecenia ping to:

Sprawdzanie dostępności hosta - ping może pomóc w ustaleniu, czy dany host jest dostępny w sieci. W przypadku braku odpowiedzi, może to wskazywać na problemy z siecią lub konfiguracją hosta.

Diagnozowanie problemów z siecią - ping może pomóc w zidentyfikowaniu problemów z siecią, takich jak przeciążenie sieci, uszkodzone kable lub problemy z routerem.

Testowanie prędkości połączenia - ping umożliwia także testowanie prędkości połączenia z hostem, dzięki czemu można określić, jak szybko host odpowiada na zapytania.


Podstawowy przykład

W celu sprawdzenia komunikacji z hostem wpisujemy jego adres IP lub nazwę domenową. Przykładowo ping 192.168.1.1 lub ping soisk.info

Jeśli wszystko jest w porządku otrzymamy odpowiedź

C:\Users\jarek>ping soisk.info

Pinging soisk.info [31.186.86.189] with 32 bytes of data:
Reply from 31.186.86.189: bytes=32 time=11ms TTL=55
Reply from 31.186.86.189: bytes=32 time=11ms TTL=55
Reply from 31.186.86.189: bytes=32 time=11ms TTL=55
Reply from 31.186.86.189: bytes=32 time=11ms TTL=55

Ping statistics for 31.186.86.189:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 11ms, Maximum = 11ms, Average = 11ms


Jak widać odwzorowano nazwę domenową na adres IP. W odpowiedzi przyszły 4 pakiety o wielkości 32 bajtów każdy. Czas od momentu wysłania komenty ping (echo request) do otrzymania odpowiedzi (echo reply) wyniósł 11 ms (0,011 sekundy)

Komunikaty niepowodzeń

Nie zawsze komunikacja przebiega wzorcowo. Mogą wystąpić błędy.

Request timed out

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

"Request timed out" - oznacza to, że pakiety ping zostały wysłane, ale odpowiedź nie została otrzymana w określonym czasie. Komunikat ten może wskazywać na problemy z siecią lub z hostem docelowym. Docelowy host może mieć włączony firewall.

Destination host unreachable

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.2: Destination host unreachable.

"Destination host unreachable" - oznacza to, że adres docelowy jest nieosiągalny z sieci, w której znajduje się komputer, na którym zostało wykonane polecenie ping.

Unknown host

Pinging example.com [127.0.0.1] with 32 bytes of data:
Ping request could not find host example.com. Please check the name and try again.

"Unknown host" - oznacza to, że nazwa hosta, do którego wysłano pakiety ping, nie może zostać rozwiązana na adres IP.

General failure

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
General failure.
General failure.
General failure.
General failure.

"General failure" - oznacza to, że wystąpił nieznany błąd podczas wykonywania polecenia ping.

No resources

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Ping: Transmit Failed, Error Code 1450.
Ping: Transmit Failed, Error Code 1450.
Ping: Transmit Failed, Error Code 1450.
Ping: Transmit Failed, Error Code 1450.

"No resources" - oznacza to, że komputer, na którym zostało wykonane polecenie ping, nie ma wystarczających zasobów do wykonania operacji.

Hardware error

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.

"Hardware error" - oznacza to, że wystąpił błąd sprzętowy na jednym z interfejsów sieciowych.

Przykłady użycia w systemie Windows

Dostępne opcje polecenia ping sprawdzamy wpisując ping /?

Sprawdzenie komunikacji z adresem IP

ping 192.168.0.1

Sprawdzenie IP z nazwą domenową

ping www.soisk.info

Brak limitu wysyłanych pakietów

ping -t 192.168.0.1

Możemy przerwać CTRL-C

Określona liczba pakietów

Wysyłamy 10 pakietów.

ping -n 10 192.168.0.1

Określona wielkość pakietu

Wysyłamy pakiety wielkości 1000 bajtów

ping -l 1000 192.168.0.1


Przykłady użycia w systemach Linux

Dostępne opcje polecenia ping sprawdzamy wpisując ping --help lub man ping Główna różnica między pingowaniem w systemie Windows i Linux to liczba wysyłanych pakietów (w linuksie brak limitu) oraz wielkość pakietu (w linuksie 64 bajty)

Sprawdzenie komunikacji z adresem IP

ping 192.168.0.1

Sprawdzenie IP z nazwą domenową

ping www.soisk.info

Określona wielkość pakietu

ping -s 1000 192.168.0.1

Określona liczba pakietów

Wysyłamy 10 pakietów.

ping -c 10 192.168.0.1