Automatyczny start aplikacji

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Automatyczne uruchamianie aplikacji w systemie Windows możliwe jest na kilka sposobów

Katalog Autostart

Umieszczenie odpowiedniego skrótu do programu w katalogu Autostart

%AllUsersProfile%\Menu Start\Programy\Autostart

lub

%UserProfile%\Menu Start\Programy\Autostart

Wpis w rejestrze systemowym

HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\run

HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\run

HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\runonce

HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\runonce

HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\runonceex

HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\runonceex

Aby z poziomu administratora zmienić wpis dla użytkownika trzeba wejść w HKEY_USERS => załaduj gałąź rejestru. Wybrać ntuser.dat znajdujący się w profilu użytkownika i wpisać interesującą nas gałąź. Po edycji należy ją zwolnić.

Narzędzie konfiguracji systemu (msconfig)

Modyfikacja autostartu dokonana poprzez folder autostart oraz wpisy w rejestrze jest widoczna w msconfig. Z poziomu tej aplikacji można wygodnie włączać i wyłączać programy startowe.

Win.ini

Programy napisane dla 16-bitowych wersji Windows mogą umieścić w liniach Load= i Run= tego pliku polecenia uruchamiające.

Zasady grupy gpedit.msc

konfiguracja użytkownika -> ustawienia systemu Windows -> skrypty (logowanie/wylogowywanie)

konfiguracja komputera -> ustawienia systemu Windows -> skrypty (uruchamianie/zamykanie)

Wszelkie zmiany dokonane z poziomu gpedit będą niewidoczne w msconfig

Zaplanowane zadania

Można zdefiniować jakie aplikacje mają się uruchamiać po zalogowaniu na konto.

Kontrolowanie usług podczas uruchamiania

Oprócz aplikacji możemy kontrolować usługi. Dokonujemy tego poprzez msconfig albo services.msc (panel sterowania => narzędzia administracyjne => usługi)