ECDL moduł1-Tożsamość Autoryzacja

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwierzytelnianie, Autoryzacja

Tożsamość – bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy. Dokumentem stwierdzającym tożsamość jest dokument tożsamości [1].

Uwierzytelnianie (ang. authentication, niepoprawnie autentykacja) – proces polegający na zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości osoby, urządzenia lub usługi biorącej udział w wymianie danych. Uwierzytelnienie następuje po identyfikacji, czyli zadeklarowaniu swojej tożsamości przez użytkownika (np. przez podanie loginu). Zadeklarowana, ale jeszcze niezweryfikowana, tożsamość jest potwierdzana w procesie uwierzytelnienia (np. przez podanie hasła).

Często spotykane metody uwierzytelniania:

 • Hasła statyczne.
 • Oparte o dowód posiadania klucza prywatnego z użyciem kryptografii asymetrycznej (klucze w SSH, certyfikaty). Serwer dysponuje kluczem publicznym klienta. Za pomocą tego klucza, szyfruje pakiet danych i wysyła klientowi. Jeśli ten potrafi rozszyfrować, to znaczy, że dysponuje kluczem prywatnym, czyli że jest tym, za kogo się podaje.
 • Hasła jednorazowe.
 • Tokeny.
 • Oparte o biometryczne cechy człowieka (np. odciski palców, kształt dłoni, wygląd tęczówki oka), które pobierane są przez odpowiedni czytnik i porównywane z bazą danych.

Uwierzytelnianie często ma miejsce przed procesem autoryzacji [2].


Najprościej ujmując uwierzytelnienie to sprawdzeniu tożsamości użytkownika.


Autoryzacja (ang.) authorization, także kontrola dostępu (ang.) access control – funkcja bezpieczeństwa, która potwierdza, czy dany podmiot jest uprawniony do korzystania z żądanego zasobu. Dla określenia uprawnień danego podmiotu konieczne jest najpierw stwierdzenie jego tożsamości, dlatego w typowym zastosowaniu autoryzacja następuje dopiero po potwierdzeniu tożsamości podmiotu za pomocą identyfikacji i uwierzytelnienia.


Najprościej ujmując autoryzacja to sprawdzenie czy użytkownik ma prawo dostępu do usług czy zasobów.


Autoryzacja może przybierać bardzo różne formy, w zależności od konkretnego zastosowania.

 • System operacyjny sprawdza uprawnienia zalogowanego (uwierzytelnionego) użytkownika do pliku na podstawie jego atrybutów w systemie plików.
 • Użytkownik bankowości internetowej, który zalogował się (uwierzytelnił) za pomocą loginu i hasła autoryzuje przelew za pomocą podpisu cyfrowego składanego za pomocą hasła jednorazowego.
 • ZUS uwierzytelnia deklaracje płatników za pomocą podpisu elektronicznego (planowano także autoryzację prawa osób do reprezentowania poszczególnych podmiotów za pomocą certyfikatów atrybutów)
 • Zapora sieciowa równocześnie uwierzytelnia i autoryzuje dostęp do portu serwera na podstawie adresu IP klienta [3].

Zabezpieczanie hasłem - dobre praktyki

 1. Hasła nie udostępniamy nikomu.
 2. Nie używamy tego samego hasła. Jeśli masz na kilku kontach to samo hasło (poczta, gadu-gadu, allegro, facebook, nasza-klasa, bank) to zmniejszasz tym samym zabezpieczenie tym kont.
 3. Hasła należy okresowo zmieniać (w sieci istnieją programy szpiegujące, które potrafią przechwytywać hasła).
 4. Hasło nie może być krótkie oraz zawierać wyłącznie liter alfabetu, nie może być słownikowe (np. wakacje). Istnieją programy łamiące hasła metodą słownikową (podkładają wszystkie możliwe słowa ze słownika).
 5. Nigdy w haśle nie używaj swojego imienia, imienia żony, męża, dzieci, pasa, chomika, daty urodzenie, ślubu, liczb związanych z wiekiem, słów kojarzących się z Tobą, twoimi zainteresowaniami.
 6. Hasło musi mieć odpowiednią długość, musi zawierać małe i duże litery, cyfry oraz pozostałe znaki dostępne na klawiaturze (nie złamie się takiego hasła metodą słownikową ewentualnie metodą brute-force, która to jednak wymaga dużo czasu oraz nieudolnego administratora serwera).
 7. Istnieją generatory trudnych haseł, ale problem w tym, że hasło 1!we.?UsGniY76.496q może być trudne do zapamiętania. Może to spowodować,że część pracowników zapisze hasło na kartce i przyklei do monitora. Skutek takiego działania będzie odwrotny od zamierzonego.