ECDL moduł1 - Świat elektroniki - usługi w sieciach

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Techniki Informacyjne i Komunikacyjne

Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (z ang. Information and Communication Technologies, w skrócie ICT), czasem nazywane technologie informacyjne i komunikacyjne - tworzenia, gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.

Biznesowe usługi internetowe

Handel elektroniczny (ang. e-commerce), to rozmaite procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawarcia transakcji handlowej. Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe [1].

Bankowość elektroniczna (ang. e-banking) – forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych. Usługi bankowości elektronicznej są także określane jako telebanking (bankowość zdalna) [2].

Administracja elektroniczna (również e-administracja, ang. e-administration, e-goverment) – administracja publiczna wykorzystująca technologie informacyjne i komunikacyjne w działaniu pracowników administracji publicznej, mająca na celu poprawę jakości usług świadczonych przez administrację. E-administracja ma na celu również poprawienie demokratyzacji i prowadzi do zbudowania społeczeństwa informacyjnego [3].

E-learning

Jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne:

 • Internet,
 • intranet,
 • extranet,
 • przekazy satelitarne,
 • taśmy audio/wideo,
 • telewizję interaktywną,
 • płyty CD, DVD, BlueRay

E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dletego przyjęło nazywać się tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Sedno wyższości elearningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na uczącego się pracownika. Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania.

Zalety e-Learningu

 • Oszczędność pieniędzy. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne
 • Oszczędność czasu. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków
 • Brak dezorganizacji pracy. Tradycyjne grupowe szkolenie w których uczestniczy jednocześnie cały dział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz
 • Monitoring wyników nauczania. Przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy
 • Dowolna liczba osób szkolonych. Nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez Internet
 • Stałe doskonalenie programu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń
 • Nowoczesny sposób nauczania. Pracownicy firmy doskonalą swoją wiedzę przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi. Według analityków w 2005 roku 80% szkoleń odbywać się będzie za pomocą internetu. Nieograniczony dostęp do wiedzy. Pracownik zawsze w dogodnym dla siebie czasie może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach internetowych, np. w przypadku nowych produktów, czy też usług, może zweryfikować posiadane wiadomości [4].

Telepraca

Telepraca (zdalna praca), biuro w domu, forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Te urządzenia to: telefon, telefaks, wideofon. Dzięki coraz powszechniejszej dostępności światowej sieci informatycznej - Internetu w telepracy zastosowanie znalazła poczta elektroniczna (e-mail), oraz stała się możliwa praca grupowa i praca przez Internet dzięki zdalnemu dostępowi do zasobów sieci komputerowej przedsiębiorstwa.

Przykłady telepracowników:

 • administratorzy sieci
 • tłumacze
 • księgowi
 • dziennikarze
 • pracownicy naukowi
 • przedstawiciele handlowi

Zalety telepracy to przede wszystkim

 • redukcja kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych, dojazdów do pracy a także kosztów zatrudnienia
 • wzrost wydajności pracy
 • elastyczność miejsca i czasu pracy dla pracownika
 • możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych i korzystających z urlopu wychowawczego
 • zmniejsza konflikty w pracy

Wady telepracy:

 • trudność w odseparowaniu pracy od domu
 • brak bezpośredniego nadzoru / kontroli
 • dłuższy dzień w pracy
 • uzależnia od techniki - technologie w wersjach jednostanowiskowych są w dzisiejszych czasach bardziej awaryjne i relatywnie droższe w naprawie niż zapewnienie serwisu dla firmy wielostanowiskowej
 • osłabia osobiste kontakty między pracownikami [5].