ECDL moduł1 - Typy sieci

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych i/lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

 • korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek, skanerów,
 • korzystania ze wspólnego oprogramowania,
 • korzystania z centralnej bazy danych,
 • przesyłania informacji między komputerami (komunikaty, listy, pliki).

Rozróżniamy tutaj trzy podstawowe rodzaje sieci komputerowych (ze względu na zakres):

 • LAN - sieć lokalna, sieć o najmniejszym zasięgu, obejmująca budynek lub grupę sąsiadujących budynków (jeśli jest to sieć bezprzewodowa to mówimy o WLAN, czyli Wireless LAN),
 • MAN - sieć miejska, sieć obejmująca swoim zasięgiem miasto,
 • WAN - sieć rozległa, sieć o dużym zasięgu, przekraczającym obszar jednego miasta - np. sieć łącząca rozsiane po kraju lub świecie oddziały przedsiębiorstwa [1].

Klient - program komputerowy lub cały komputer korzystający z usług dostarczanych przez serwer

Serwer - program komputerowy lub cały komputer dostarczający usług klientom.

Internet - ogólnoświatowa sieć komputerowa.

Popularne usługi internetowe:

 • poczta elektroniczna,
 • grupy dyskusyjne,
 • transfer plików poprzez FTP lub P2P,
 • WWW,
 • Telnet (umożliwia zdalną pracę na innym komputerze, obecnie praktycznie nieużywany)
 • IRC - (rozmowy w czasie rzeczywistym przy pomocy klawiatury)
 • komunikatory internetowe.

Intranet - siec komputerowa udostępniająca usługę WWW czy pocztę w obrębie np. jednej, firmy, szkoły. Poza tym obszarem nie ma dostępu do udostępnionych usług.

Ekstranet (ang. extranet) - połączenie co najmniej 2 intranetów, np. 2 oddziałów jednego przedsiębiorstwa.