ECDL moduł1 - Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Symbol recyklingu

Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia [1].

W Polsce obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.). Nakłada ona m.in. na producentów, sprzedawców oraz nabywców sprzętu obowiązki związane z ochroną środowiska (pod karą grzywny). I tak:

  • producent/dystrybutor musi poinformować kupującego o obowiązkach spadającego na niego po wprowadzeniu tychże przepisów, potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie, systemie zbierania zużytego sprzętu, roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.
  • nabywca sprzętu nie może wyrzucać sprzętu elektronicznego z innymi odpadami,
  • nie wolno demontować zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania,
  • wprowadzający sprzęt (producent/dystrybutor) jest obowiązany zapewnić sieć zakładów przetwarzania o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu, obejmującą terytorium kraju.
  • przy zakupie nowego sprzętu, nabywca ma prawo do oddanie starego.
  • urzędy, szkoły, firmy muszą mieć poświadczoną na piśmie utylizację zużytego sprzętu. Jest to kontrolowane.

Pamiętaj, że opakowania po kartridżach, tonerach do drukarek można ponownie napełnić. Gdy robisz wydruki próbne, możesz użyć zadrukowanej z jednej strony kartki, będzie taniej, a przy okazji ekologiczniej. Zużyty papier powinno oddawać się na makulaturę (użycie 1 tony makulatury to pozostawienie przy życiu 17 drzew).

Sposoby oszczędzania energii elektrycznej

Pamiętaj monitory CRT są bardziej energożerne niż LCD. Monitor CRT jeśli nie jest używany (np. ściąga się w Internetu większe pliki) można wyłączyć. Tak samo jak inny nieużywany sprzęt, np. drukarka, skaner, dysk zewnętrzny. Ze względów ekologicznych nie warto zostawiać nawet urządzeń w trybie czuwania (stand by), np. telewizora w nocy, gdyż też pobierają energię.

System operacyjny Windows pozwala tak zarządzać energią, aby ją oszczędzać. W Windows 7 wchodzimy w panel sterowania => system i zabezpieczenia => opcje zasilania. Mamy do wybory jeden z 3 zdefiniowanych planów. Możemy od razu włączyć oszczędzanie energii albo, jak widać na obrazku, zmienić ustawienia planu

Opcjezasilaniawindows7a.jpg

Opcjezasilaniawindows7b.jpg

Tutaj ustawiamy po ilu minutach ma się wyłączyć monitor oraz kiedy ma nastąpić przejście w tryb uśpienia.

Stan wstrzymania (uśpienie) to jeden ze sposobów oszczędzania energii elektrycznej podczas przerw w użytkowaniu komputera. Podczas "uśpienia" komputer pozostawia wszystkie informacje w pamięci RAM, po czym wyłącza część urządzeń m.in. monitor, dyski twarde oraz zmienia tryb pracy procesora. Efektem jest kilkukrotne zmniejszenie poboru prądu. Jednocześnie komputer cały czas jest gotowy do dalszej pracy, umożliwiając szybki dostęp do uruchomionych aplikacji i otwartych plików [2].

Jeśli te opcje nam nie wystarczają, możemy wejść w zmień zaawansowane ustawienia zasilania

Opcjezasilaniawindows7c.jpg

Opcjezasilaniawindows7d.jpg

Tutaj można ustawić wyłączenie innych podzespołów komputera np. dysku twardego. Można też np. zahibernować komputer.

Hibernacja jest to stan, w którym komputer jest wyłączony, ale zawartość jego pamięci ulotnej zachowana jest na nośniku pamięci stałej (np. dysku twardym). Podczas wyprowadzania ze stanu hibernacji (wznawiania) dane z dysku zostają z powrotem przeniesione do pamięci operacyjnej. Powoduje to, że po wznowieniu komputera jego stan jest identyczny jak w chwili jego wprowadzania w stan hibernacji. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy korzysta się z komputera kilka razy dziennie, ale z dużymi przerwami lub istnieje konieczność jego odłączenia od źródła energii elektrycznej - można wtedy nie tracić np. otwartej strony WWW czy aktualnie odtwarzanej muzyki [3].

Najszybciej w stan wstrzymania (uśpienia) możemy wprowadzić komputer klikając w menu start=> zamknij => uśpij

Uspijwindows7.jpg

W Windows XP robi się to podobnie (panel sterowania => opcje zasilania)