ECDL moduł2 - Praca z ikonami

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ikony

Ikona (ang. icon) – element interfejsu graficznego, niewielki piktogram widoczny na ekranie monitora, reprezentujący graficznie określony typ pliku, folder, aplikację, urządzenie, funkcję programu, itp. i stanowiący odsyłacz do nich.

Większość funkcjonalności nowoczesnego systemu komputerowego korzystającego z GUI opiera się interakcji z użytkownikiem właśnie poprzez ikony. Poprzez umieszczenie kursora na ikonie i kliknięcie na nią, użytkownik uruchamia określone działanie programu lub systemu. Ikony występują w każdym miejscu GUI:

 • na pulpicie
 • w okienkach eksploratora
 • na paskach menu i paskach narzędzi aplikacji
 • w grach komputerowych [1]

Ikony w systemie Windows

Identyfikacja powszechnie stosowanych ikon

Poniżej przykłady ikon z systemu operacyjnego Windows 7

Ikonywindows7.jpg

Wybór i przenoszenie ikon

Aby wybrać ikonę należy na nią najechać wskaźnikiem myszy (czyli zaznaczyć) oraz nacisnąć jej lewy przycisk. Teraz możemy ikonę m.in. przenieść, poruszając myszą przy wciśniętym lewym przycisku (metoda przeciągnij i upuść).

Użycie ikony w celu otwarcia pliku, folderu, aplikacji

Po wyborze ikony otwieramy plik, folder lub aplikację poprzez lewoklik (czyli łącznie są to dwa kliknięcia).

Tworzenie i usuwanie ikony skrótu

Aby utworzyć skrót na pulpicie postępujemy tak jak na widocznych zrzutach ekranu. Zrzuty wykonano na Windows 7, ale we wcześniejszych wersjach systemu robi się to analogicznie.

Tworzenieskrotowwindows7.jpg

Na przykładzie wpisano mspaint, bez podania dokładnej ścieżki, jeśli program nie jest systemowy podajemy pełną ścieżkę (dokładnie rzecz ujmując, jeśli znajduje się poza c:\windows\system32)

Tworzenieskrotowwindows7-2.jpg

Widoczny skrót na pulpicie

Tworzenieskrotowwindows7-3.jpg

Inne metody tworzenia skrótów:

 • przeciąganie metodą przeciągnij i upuść na pulpit z wciśniętym przyciskiem ALT
 • z menu podręcznego na obiekcie wybieramy wyślij do, a następnie pulpit (utwórz skrót)
 • z menu podręcznego tworzymy skrót obiektu, a następnie przeciągamy skrót na pulpit
 • z menu podręcznego na obiekcie wybieramy kopiuj, a następnie na pulpicie również z menu podręcznego wklej skrót

Jeśli chcemy usunąć skrót możemy:

 • najechać na ikonę, nacisnąć prawy przycisk myszy. Z menu podręcznego wybieramy usuń
 • zaznaczyć ikonę i nacisnąć delete na klawiaturze
 • przeciągnąć metodą przeciągnij i upuść do kosza