ECDL moduł2 - Użycie okien

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Identyfikacja elementów składowych okna

Elementyoknawindowsxp.jpg

Oprócz widocznych wyżej pasków: tytułowego, menu, narzędzi, przewijania, można wyróżnić pasek stanu (zwykle na dole okna). Poniżej przykład z programu firefox.

Ff status bar.png

Pasek menu i pasek narzędzi obecnie często zastępowany jest wstążką. Poniżej przykład wstążki z programu Microsoft Word 2007.

Wstazkaword2007.jpg

Zwijanie, powiększanie, odtwarzanie, zmiana rozmiaru, przenoszenie, zamykanie okna

Przyciskisterujaceoknawindows7.jpg

Pojedynczy lewoklik powoduje reakcje, czyli:

  • zwinięcie okna na pasek zadań (minimalizuj),
  • powiększenie okna do pełnych rozmiarów (maksymalizuj),
  • zamknięcie okna (zamknij).

Po zwinięciu okna wędruje ono na pasek zadań, skąd możemy lewym przyciskiem myszy je przywrócić.

Pasekzadanwindows7.jpg

Aby zmienić rozmiar okna musimy je uchwycić za krawędź (dowolną) za pomocą lewego przycisku myszy i przesunąć mysz w potrzebnym kierunku.

Zmianarozmiaruoknawindows7.jpg

Aby przenieść okno należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na pasku tytułowym i przesunąć mysz w potrzebnym kierunku.

Poruszanie się między otwartymi oknami

Aby przenieść się do innego otwartego okna możemy:

  • wykorzystać pasek zadań,
  • wykorzystać kombinację klawiszy ALT TAB,

Przelaczanieokienwindows7.jpg

  • wykorzystać kombinację klawiszy WINDOWS (WINKEY) TAB (od Windows 7)

Przelaczanieokienwindows7-2.jpg