ECDL moduł2 - Ustawienia

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Informacje o systemie

W Windows XP informacje systemowe możemy odczytać wchodząc we właściwości systemu (prawy klik myszy na ikonie mój komputer => właściwości albo panel sterowania => system).

Wlasciwoscisystemuwindowsxp.jpg

W Windows 7 prawoklik na ikonie komputer albo panel sterowania => system i zabezpieczenia => system.

Wlasciwoscisystemuwindows7.jpg

Bez względu na system operacyjny możemy odczytać:

 • nazwę systemu operacyjnego i nr wersji
 • ilość pamięci RAM,
 • nazwę i rodzaj procesora,
 • nazwę komputera,
 • nazwę grupy roboczej lub domeny,
 • i inne.

Zmiana konfiguracji pulpitu

Pulpitwindows7.jpg

Zmiana daty i czasu

W Windows XP możemy zmienić datę i czas na kilka sposobów:

 • kliknąć lewym przyciskiem myszy zegar,
 • kliknąć prawym przyciskiem myszy w zegar i wybrać z menu podręcznego ustaw datę/godzinę,
 • wybieramy panel sterowania => data i godzina => data i godzina (widok klasyczny),
 • wybieramy panel sterowania => data, godzina, język i opcje regionalne (widok kategorii).

Co nie klikniemy efekt będzie taki sam.

Dataigodzinawindowsxp.jpg

W Windows 7 robimy to podobnie. I takzę możemy zrobić to na kilka sposobów:

 • kliknąć lewym przyciskiem myszy zegar i wybrać zmień ustawienia daty i godziny,
 • kliknąć prawym przyciskiem myszy w zegar i wybrać z menu podręcznego ustaw datę/godzinę,
 • wybieramy panel sterowania => zegar, język i region => data i godzina.

Dataigodzinawindows7.jpg

Ustawienia głośności

Regulację głośności możemy przeprowadzić sprzętowo, przekręcając pokrętło na głośnikach, albo programowo wykorzystując możliwości systemu operacyjnego.

W Windows XP możemy zrobić to na kilka sposobów:

 • lewoklik myszy na odpowiedniej ikonce (widocznej na zrzucie) i otwiera się okno regulacja głośności

Regulacjaglosnosciwindowsxp.jpg

Regulacjaglosnosciwindowsxp2.jpg

 • prawoklik na tej samej ikonie powoduje wyświetlenie menu podręcznego. Opcja otwórz regulację głośności wyświetla znane z wcześniejszego podpunktu narzędzie. Opcja ustaw właściwości audio powoduje wyświetlenie narzędzia, dostępnego też z poziomu panelu sterowania, dźwięki i ustawienia audio

Regulacjaglosnosciwindowsxp3.jpg

Regulacjaglosnosciwindowsxp4.jpg

 • panel sterowania (widok kategorii) => dźwięki, mowa i urządzenia audio => dźwięki i urządzenia audio
 • panel sterowania (widok klasyczny) => dźwięki i urządzenia audio

W Windows 7 możemy zrobić to na kilka sposobów:

 • lewoklik myszy na odpowiedniej ikonce (widocznej na zrzucie) i otwiera się okno regulacji głośności

Regulacjaglosnosciwindows7.jpg

 • prawoklik na tej samej ikonie powoduje wyświetlenie menu podręcznego, z którego mamy dostęp do kilku narzędzi dostępnych też z panelu sterowania

Regulacjaglosnosciwindows7-2.jpg

 • panel sterowania => sprzęt i dźwięk. Tutaj mamy kilka możliwości, wybór dopasuj głośność systemu powoduje włączenie miksera dźwięków

Regulacjaglosnosciwindows7-3.jpg

Regulacjaglosnosciwindows7-4.jpg

Zmiana opcji wyświetlania

W Windows XP opcje wyświetlania możemy zmienić:

 • wyświetlając menu podręczne na pulpicie i klikając właściwości
 • albo panel sterowania (widok klasyczny) => ekran
 • albo panel sterowania (widok kategorii) => wygląd i kompozycje => ekran

Efektem będzie wyświetlenie okna właściwości: ekran

Wlasciwosciekranuwindowsxp.jpg

Do dyspozycji mamy 5 zakładek:

 • kompozycje - możemy wybrać odpowiadającą nam kompozycję,
 • pulpit - możemy ustalić kolor tła oraz wybrać tapetę,
 • wygaszacz ekranu - możemy wybrać wygaszacz, ustawić po ilu minutach ma się uaktywniać,
 • wygląd - ustawienia dotyczące okien i przycisków, min. czcionka, kolory,
 • ustawienia - możemy ustawić rozdzielczość ekranu oraz jakość kolorów.

W Windows 7 opcje wyświetlania możemy zmienić:

 • panel sterowania => wygląd i personalizacja
 • albo wyświetlając menu podręczne na pulpicie i klikając, w zależności od potrzeb
  • personalizuj
  • gadżety
  • rozdzielczość ekranu

Wygladipersonalizacjawindows7.jpg

Ustawianie i zmiana języka klawiatury

W Windows XP, aby wejść we właściwości klawiatury wybieramy

 • panel sterowania (widok klasyczny) => klawiatura
 • panel sterowania (widok kategorii) => drukarki i inny sprzęt => klawiatura

Wlasciwosciklawiaturawindowsxp.jpg

Aby zmienić język wchodzimy:

 • panel sterowania (widok klasyczny) => opcje regionalne i językowe, wybieramy zakładkę języki i klikamy w szczegóły
 • panel sterowania (widok kategorii) => data, godzina, język i opcje regionalne => opcje regionalne i językowe, wybieramy zakładkę języki i klikamy w szczegóły

Jezykiwindowsxp.jpg

Jak widzimy językiem domyślnym jest polski programisty, zainstalowany jest również język angielski. Oczywiście można doinstalować kolejne. W preferencjach możemy ustawić czy pasek języka ma być wyświetlany i jakim skrótem klawiszowym przełączamy się między językami (standardowo jest to CTRL SHIFT lub lewy ALT SHIFT).

Pasekjezykawindowsxp.jpg

W Windows 7 te same narzędzia mamy panel sterowania => zegar, język i region

Regionijezykwindows7.jpg

Jezykiwindows7.jpg

Okna bardzo przypominają znane z Windows XP, inne jest tylko rozmieszczenie elementów.

Instalowanie i deinstalowanie programów

W Windows XP służy do tego narzędzie dodaj lub usuń programy dostępne z poziomy panelu sterowania. W praktyce do instalowania programów jej się nie używa, gdyż wygodniej jest uruchomić instalator programu ręcznie. Część programów i gier ma wbudowany autorun (program startowy) z opcją instalacji, który uaktywnia się po włożeniu płyty do napędu. Raczej używa się tego narzędzia do usuwania oprogramowania oraz dodawania i usuwania składników Windows.

Usuwanieprogramowwindowsxp.jpg

Dodawanieskladnikowwindowsxp.jpg

W Windows 7 wchodzimy do panelu sterowania => programy => programy i funkcje

Odinstalowywanieprogramowwindows7.jpg

Użycie skrótu programu w celu zapamiętania okna

Aby zrobić zrzut całego ekranu naciskamy przycisk print screen. Aby zrobić zrzut aktywnego okna naciskamy alt + print screen. Następnie należy wkleić zawartość schowka do programu graficznego.