ECDL moduł3 - Akapity

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pojęcie akapitu

Technicznie w MS Word akapit występuje przed znakiem końca akapitu (wywołujemy CTRL SHIFT 8). Nie musi w ogóle zawierać tekstu, może być pusty. Stawianie pustych akapitów jest błędem, zamiast tego powinny być używane odstępy międzyakapitowe.

Akapityword2007.jpg

Formatowanie akapitu

Pamiętajcie, żeby w trakcie edycji tekstu nie skupiać się na formatowaniu każdego akapitu. Zajmuje to niepotrzebnie czas. Akapity najlepiej sformatować na końcu. Zaznaczyć wszystko, wyświetlić menu podręczne => akapit. Na poniższym rzucie pokazano jak zostały sformatowane akapity z poprzedniego przykładu.

Akapityword2007-2.jpg

Wyrównywanie akapitu

Akapit możemy wyrównać do:

 • lewej (CTRL L)
 • prawej (CTRL P)
 • wyśrodkować (CTRL E)
 • lewej i prawej, czyli wyjustować (CTRL J)

Oprócz skrótów klawiszowych możemy użyć menu podręczne => akapit lub wstążki

Akapityword2007-3.jpg

Odstępy między wierszami i akapitami

Odstępy między wierszami, czyli interlinie ustawiamy:

 • menu podręczne => akapit
 • skróty klawiszowe:
  • odstęp pojedynczy CTRL 1
  • półtora CTRL 5
  • podwójny CTRL 2
 • wstążka => akapit

Interliniaword2007.jpg

Odstępy międzyakapitowe możemy ustawić poprzez:

 • menu podręczne => akapit
 • wstążka => układ strony => akapit

Akapityword2007-4.jpg

Wcięcia

Tworzenie wcięcia tylko pierwszego wiersza

Musimy wejść w menu podręczne => akapit albo wstążka => układ strony => akapit i kliknąć, tak jak pokazano na zrzucie.

Wcieciaakapituword2007-2.jpg

Wcieciaakapituword2007.jpg

Zmiana wcięcia akapitu z lewej i prawej strony

Wcięcia zmieniamy:

 • menu podręczne => akapit
 • wstążka => układ strony => akapit
 • ręcznie przesuwany wcięcie na linijce

Wcieciaakapituword2007-3.jpg

Linijkę włączamy za pomocą wstążki => widok

Linijkaword2007.jpg

Wcieciaakapituword2007-4.jpg

Wcieciaakapituword2007-5.jpg

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

Przycisk Microsoft Office => opcje programu Word => sprawdzanie => ustawienia autokorekty => opcje autokorekty => autoformatowanie podczas pisania => ustaw wcięcie z lewej i pierwsze wcięcie klawiszami Tab i Backspace (domyślnie jest włączone).

Aby wprowadzić wcięcie dla pierwszego wiersza akapitu, kliknij przed tym wierszem. Aby wprowadzić wcięcie dla całego akapitu, kliknij przed dowolnym wierszem, z wyłączeniem pierwszego. Naciśnij klawisz TAB.

Wcieciaakapituword2007-6.jpg

Wcieciaakapituword2007-7.jpg

Tworzenie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego (wysunięcie)

Przesuwany w prawo znacznik wysunięcie (nie ma znaczenia, w którym jest wierszu). Trzeba pamiętać, ze znaczenie ma miejsce w którym najedziemy na znacznik. Znacznik chwytamy, jak to pokazano na zrzucie w połowie, inaczej możemy uzyskać inny efekt.

Wcieciaakapituword2007-8.jpg

Wcieciaakapituword2007-9.jpg

Tabulatory

Przy pomocy przycisku TAB i tabulatorów na linijce można wyrównywać tekst.

Tabulatoryword2007.jpg

Do wyboru mamy tabulator:

 • lewy (służy do ustawienia początkowej pozycji tekstu, który będzie następnie wyświetlany w stronę prawej krawędzi strony w miarę pisania)
 • prawy (służy do ustawienia prawego końca tekstu. W miarę pisania tekst będzie przesuwany w lewo)
 • środkowy (służy do ustawienia pozycji środka tekstu, który będzie następnie wyśrodkowywany względem niej w miarę pisania)
 • dziesiętny (umożliwia wyrównywanie tekstu wokół przecinka dziesiętnego. Niezależnie od liczby cyfr przecinek dziesiętny będzie umieszczany w tym samym miejscu. Za pomocą tabulatora dziesiętnego można wyrównywać liczby jedynie względem znaku dziesiętnego; wyrównywanie względem innego znaku, na przykład łącznika lub symbolu handlowego „i”)
 • paskowy (nie służy do ustawiania pozycji tekstu, ale powoduje wstawienie pionowego paska w miejscu tabulatora)

Tabulatoryword2007-2.jpg

Wypunktowanie i numerowanie listy

Punktory włączamy poprzez wstążkę lub menu podręczne

Punktoryword2.jpg

Punktoryword.jpg

Punktoryword3.jpg

Numerowanie włączamy poprzez wstążkę lub menu podręczne

Numerowanieword2.jpg

Numerowanieword.jpg

Numerowanieword3.jpg

Lista wielopoziomowa

Nasz lista może mieć kilka poziomów, możemy ją włączyć poprzez wstążkę

Listawielopoziomowaword.jpg

Listawielopoziomowaword2.jpg

Poziom ustawiamy z pomocą klawiszy TAB (poziom w dół) i ENTER (w górę). Można też posłużyć się menu podręcznym

Listawielopoziomowaword3.jpg

Obramowanie i cieniowanie

Do cieniowania mamy szybki dostęp poprzez wstążka => narzędzia główne => akapit. Dzięki temu narzędziu możemy pokolorować tło pod akapitem (nie zmieniając tła całej strony)

Cieniowanieword.jpg

Cieniowanieword2.jpg

Do obramowanie akapitu mamy dostęp poprzez wstążka => układ strony => grupa tło strony => obramowanie stron. Następnie przechodzimy na kartę obramowanie.

Obramowanieword.jpg

Obramowanieword2.jpg

Obramowanieword3.jpg