ECDL moduł3 - Obiekty graficzne

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wstawianie obiektu do określonego miejsca w dokumencie

Korzystamy z wstążki => wstawianie => grupa ilustracje

Obrazyword.jpg

Wstawianie obrazu z pliku

Szukamy na dysku odpowiedniego obrazka i wybieramy wstaw

Obrazyword2.jpg

Wstawianie clipartu

Musimy wypełnić okno wyszukiwania clipartu. Na przykładzie wpisano sport.

Clipartword.jpg

Ilość znalezionych clipartów można zwiększyć, jeśli włączymy wyszukiwanie w sieci web.

Clipartword2.jpg

Wstawianie kształtów

Ksztaltyword.jpg

Do każdego kształtu możemy dodać tekst. Korzystamy z menu podręcznego

Wstawianie obiektów smartART

Smartartword.jpg

Wstawianie wykresów

Wykresyword.jpg

Gdy wstawimy wykres bez wcześniejszych danych, tworzony jest na podstawie danych przykładowych. Wykres tworzony jest na podstawie arkusza, każda zmiana tam dokonana ma wpływ na wykres. Jeśli masz zainstalowany MS Excel, to tabela z danymi otworzy się w nim, jeśli nie to w MS Graph.

Formatowanie obrazu

Po wstawieniu obrazu na wstążce pojawiają się narzędzia obrazów => formatowanie, gdzie znajdują się narzędzia pomocne w formatowaniu

Formatowanieobrazuword.jpg

Zaznaczenie obiektu

Obiekt zaznaczamy poprzez lewoklik

Zmiana rozmiaru, usunięcie obiektu

Po zaznaczeniu obiektu możemy zmienić jego rozmiar, służą do tego uchwyty.

Zmianarozmiarugrafikiword.jpg

Obiekt usuwamy przyciskiem delete.

Kopiowanie, przenoszenie obrazu

Do kopiowania, przenoszenia możemy użyć:

  • menu podręcznego
  • skrótów klawiszowych
  • metody przeciągnij i upuść