ECDL moduł3 - Style

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stosowanie styli pozwala na szybkie sformatowanie tekstu, ujednolicenie elementów powtarzalnych, np. nagłówków czy tytułów. Szybki dostęp do styli mamy z poziomu wstążki (narzędzia główne, grypa style).

Styleword.jpg

Style możemy modyfikować. Formatujemy tekst wg uznania, a następnie tak jak widać na zrzucie aktualizuj zgodnie z zaznaczeniem. Możemy również wstępnie nie formatować tekstu i wybrać modyfikuj.

Styleword2.jpg

Możemy również użyć menu podręcznego.

Styleword3.jpg

Do szybkiego formatowania tekstu służy malarz formatów. Wywołujemy go za pomocą wstążki lub skrótu klawiszowego CTRL SHIFT C.

Malarzformatowword.jpg

Wcześniej musimy ustawić punkt wstawiania na tekście lub go zaznaczyć. Wywołanie malarza formatów spowoduje zapamiętanie formatowania. Następnie wystarczy zaznaczyć tekst docelowy. Pobierze formaty ze źródła.