ECDL moduł3 - Tworzenie tabel

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tworzenie tabeli

Tworzymy tabelę poprzez wstążka => wstawianie => grupa tabele =>tabela. Tam mamy kilka możliwości. Najszybsze jest zaznaczenie tabeli.

Tabeleword.jpg

Możemy również wpisać ilość wierszy i kolumn

Tabeleword2.jpg

Ponadto możemy:

 • narysować tabelę
 • skonwertować tekst na tabele
 • wykorzystać arkusz kalkulacyjny programu Excel
 • wykorzystać szybkie tabele

Wstawianie i edycja danych w tabeli

Podstawowe zasady edycji są niezmienne, czyli używamy [delete] i [backspace]. Aby wstawić tabulację używamy [CRTL TAB].

Nawigacja w tabeli:

 • strzałki - przenoszą kursor
 • ALT HOME - przejście do pierwszej komórki wiersza
 • ALT END - przejście do ostatniej komórki wiersza
 • ALT PAGE UP - przejście do najwyższej komórki w kolumnie
 • ALT PAGE DOWN - przejście do najniższej komórki w kolumnie
 • SHIFT TAB - przejście do poprzedniej komórki lub jej zaznaczenie (jeśli nie jest pusta)
 • TAB - przejście do następnej komórki lub zaznaczenie (jeśli nie jest pusta) lub utworzenie nowego wiersza (jeśli nacisnęliśmy w ostatniej komórce tabeli)

Po wejściu do tabeli na wstążce uaktywniają się narzędzia tabel => układ, gdzie m.in. możemy ustawić wyrównywanie tekstu w komórkach czy jego kierunek.

Tabeleword3.jpg

Zaznaczanie wierszy, kolumn, komórek, całej tabeli

Zaznaczanie przy pomocy myszki

 • komórki - najeżdżamy myszą na lewą krawędź komórki, pojawia się czarna strzałka. Aby zaznaczyć trzeba kliknąć.
 • wiersza - najeżdżamy myszą na lewą krawędź wiersza. Po pojawieniu się strzałki klikamy podwójne.
 • kolumny - najeżdżamy myszą na górną krawędź kolumny. Po pojawieniu się strzałki klikamy.
 • całej tabeli - najeżdżamy myszą na lewy narożnik tabeli, klikamy

Można też skorzystał ze wstążki. Narzędzia tabel => układ => zaznacz.

Tabeleword4.jpg

Zaznaczanie przy pomocy klawiatury

 • ALT SHIFT 5 - zaznacza cała tabelę
 • SHIFT strzałka w lewo - zaznacza komórkę oraz poprzednią (kursor musi być na początku zawartości)
 • SHIFT strzałka w prawo - zaznacza komórkę
 • SHIFT strzałka w górę - zaznacza komórkę oraz komórkę powyżej
 • SHIFT strzałka w dół - zaznacza komórkę oraz komórkę poniżej
 • SHIFT ALT HOME - zaznacza komórki od kursora do pierwszej komórki wiersza
 • SHIFT ALT END - analogicznie do powyższego
 • SHIFT ALT PAGE UP - zaznacza komórki od kursora do pierwszej komórki kolumny tabeli
 • SHIFT ALT PAGE DOWN - analogicznie do powyższego
 • SHIFT TAB - zaznaczenie poprzedniej komórki(jeśli nie jest pusta)
 • TAB - zaznaczenie następnej komórki (jeśli nie jest pusta)

Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn

Możemy posłużyć wstążką, narzędzia tabeli => układ => grupa wiersze i kolumny

Tabeleword5.jpg

Albo skorzystać z menu podręcznego

Tabeleword6.jpg