ECDL moduł3 - Wprowadzanie tekstu

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rodzaje widoków dokumentu

Zmienić widok dokumenty możemy wykorzystując widok na wstążce albo przyciski w prawym dolnym rogu ekranu.

Widokidokumentuword.jpg

Widokidokumentuword2.jpg

Wprowadzanie tekstu do dokumentu

Tekst możemy wprowadzać w punkcie wstawiania (migający kursor). Standardowo, w nowym dokumencie, pojawia się w lewym górnym rogu. Przy pomocy podwójnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy możemy ustawić punkt wstawiania w dowolnym miejscu (metoda kliknij i wpisz).

Podstawowe klawisze do wprowadzania tekstu

 • shift - naciśnięty wraz z klawiszem litery pozwala pisać wielkimi literami
 • Caps Lock - pozwala pisać wielkimi literami, w przeciwieństwie do shiftu nie musi być ciągle wciskany
 • enter - przejście do nowego akapitu
 • spacja - wprowadzenie odstępu (1 znak)
 • tab - wcięcie
 • backspace - kasuje znak po lewej stronie kursora
 • delete - kasuje znak po prawej stronie kursora
 • prawy alt - pozwala uzyskiwać polskie litery
 • home - przejścia na początek wiersza
 • end - przejście na koniec wiersza
 • page up - ekran w górę
 • page down - ekran w dół
 • strzałki - poruszanie się po dokumencie

Poprawne wprowadzanie tekstu

 • Między wyrazami wprowadzamy pojedynczą spację.
 • Nie wprowadzamy pustych akapitów (naciskanie kilka razy <enter>).
 • Przed znakami interpunkcyjnymi nie stawiamy spacji, spację stawiamy po nich.
 • Jeśli używamy nawiasów to nie używany spacji np. piszemy (przykład), a nie ( przykład )
 • Przed myślnikiem i po wstawiamy znak spacji, np. MS Word - edytor tekstu
 • Przed łącznikiem i po nie stawiamy znaku spacji, np. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych
 • Unikamy szewców i bękartów, czyli nie pozostawiamy samotnych pojedynczych akapitów.
 • Nie zostawiamy na końcu wierszy jednoliterowych przyimków i spójników, np. u, w. Stosujemy twarde spacje (CTRL SHIFT spacja).

Dobrą praktyką jest używanie znaczników formatowania, wtedy błędy stają się widoczne. Znaczniki włączamy i wyłączamy poprzez kombinację CTRL SHIFT 8 lub wstążka => narzędzia główne => akapit

Pokazwszystkoword.jpg

Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych

Ze wstążki wybieramy wstawianie => symbol

Symboleword.jpg

Symboleword2.jpg

Znaki specjalne znajdują się na sąsiedniej karcie.