ECDL moduł3 - Zaznaczanie, edycja tekstu

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zaznaczanie tekstu przy pomocy myszy

Element zaznaczany Czynności
Dowolna ilość tekstu Kliknij miejsce, w którym chcesz zacząć zaznaczenie, przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij wskaźnik nad tekstem, który chcesz zaznaczyć.
Wyraz Kliknij dwukrotnie wyraz.
Wiersz tekstu Przesuń wskaźnik na lewo od wiersza w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij.
Zdanie Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij gdziekolwiek w zdaniu.
Akapit Kliknij trzykrotnie w obrębie akapitu.
Kilka akapitów Umieść wskaźnik z lewej strony pierwszego akapitu tak, aby przyjął kształt strzałki skierowanej w prawo, a następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy podczas przeciągania wskaźnika w dół lub w górę.
Duży fragment tekstu Kliknij w miejscu rozpoczęcia zaznaczenia, przewiń dokument do miejsca końca zaznaczenia, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, klikając w miejscu, w którym chcesz zakończyć zaznaczenie.
Cały dokument Umieść wskaźnik z lewej strony dowolnego tekstu tak, aby przyjął kształt strzałki skierowanej w prawo, a następnie kliknij trzykrotnie.
Nagłówki i stopki W widoku Układ wydruku kliknij dwukrotnie wygaszony tekst nagłówka lub stopki. Przesuń wskaźnik na lewo od nagłówka lub stopki w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki skierowanej w prawo, a następnie kliknij.
Przypisy dolne i przypisy końcowe Kliknij tekst przypisu dolnego lub końcowego, przesuń wskaźnik na lewo od tekstu w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij.
Pionowy blok tekstu Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas przeciągania wskaźnika nad tekstem.
Pole tekstowe lub ramka Przesuwaj wskaźnik nad obramowaniem ramki lub polem tekstowym, aż przybierze kształt strzałki z czterema grotami, a następnie kliknij.

Zaznaczanie tekstu przy pomocy klawiatury

Element zaznaczany Czynności
Jeden znak w prawo Naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO.
Jeden znak w lewo Naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W LEWO.
Wyraz od jego początku do końca Umieść punkt wstawiania na początku słowa, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO.
Wyraz od jego końca do początku Umieść wskaźnik na końcu słowa, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO.
Wiersz od jego początku do końca Naciśnij klawisz HOME, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+END.
Wiersz od jego końca do początku Naciśnij klawisz END, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+HOME.
Jeden wiersz w dół Naciśnij klawisz END, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ.
Jeden wiersz w górę Naciśnij klawisz HOME, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ.
Akapit od jego początku do końca Umieść wskaźnik na początku akapitu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ.
Akapit od jego końca do początku Umieść wskaźnik na końcu akapitu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ.
Dokument od jego końca do początku Umieść wskaźnik na końcu dokumentu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+HOME.
Dokument od jego początku do końca Umieść wskaźnik na początku dokumentu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+END.
Od początku okna do jego końca Umieść wskaźnik na początku okna, a następnie naciśnij klawisze ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.
Cały dokument Naciśnij klawisze CTRL+A.
Pionowy blok tekstu Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz ESC, aby wyłączyć tryb zaznaczania.
Najbliższy znak Naciśnij klawisz F8, aby włączyć tryb zaznaczania, a następnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO; naciśnij klawisz ESC, aby wyłączyć tryb zaznaczania.
Słowo, zdanie, akapit lub dokument Naciśnij klawisz F8, aby włączyć tryb zaznaczania, a następnie naciśnij klawisz F8 jeden raz, aby zaznaczyć słowo, dwa razy, aby zaznaczyć zdanie, trzy razy, aby zaznaczyć akapit lub cztery razy, aby zaznaczyć dokument. Naciśnij klawisz ESC, aby wyłączyć tryb zaznaczania.

Zaznaczanie niesąsiadujących obszarów dokumentów

Po zaznaczeniu pierwszego obszaru wciskamy CTRL i zaznaczamy resztę.

Zaznaczaniezctrlword.jpg

Operacje na zaznaczonym tekście

Po zaznaczeniu fragmentów tekstu możemy:

 • tekst przenieść
 • skopiować
 • usunąć
 • sformatować
 • zastąpić innym tekstem

Kopiowanie i przenoszenie tekstu

Kopiować możemy na kilka sposobów:

 • wyświetlamy menu podręczne => kopiuj, następnie menu podręczne => wklej
 • CTRL C, aby skopiować oraz CTRL V, aby wkleić
 • wstążka => narzędzia główne => kopiuj, a następnie wklej
 • SHIFT F2, aby skopiować oraz <enter> aby wkleić

Przenoszenie polega na wycięciu fragmentu tekstu i wklejeniu go w innym miejscu. Przenosić możemy na kilka sposobów:

 • wyświetlamy menu podręczne => wytnij', następnie menu podręczne => wklej
 • CTRL X, aby wyciąć oraz CTRL V, aby wkleić
 • wstążka => narzędzia główne => wytnij, a następnie wklej
 • F2 i <enter>

Schowekword2007.jpg

Wyszukiwanie słowa, frazy

Wyszukiwać możemy na 2 sposoby:

 • CTRL F
 • wstążka => narzędzia główne => edytowanie => znajdź

Znajdzword2007.jpg

Zamiana słowa, frazy

Zamieniać możemy na 2 sposoby:

 • CTRL H
 • wstążka => narzędzia główne => edytowanie => zamień

Zamienword2007.jpg

Przechodzenie do wybranej części dokumentu

 • CTRL G

Przejdzdoword2007.jpg

Cofnij, powtórz

Każdą wykonaną operację możemy cofnąć (CTRL Z) albo powtórzyć (CTRL Y)

Cofnijpowtorzword2007.jpg