ECDL moduł4 - Arkusze

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przełączanie się między arkuszami

Aktywny arkusz MS Excel możemy zmienić klikając na kartę na dole ekranu.

Przelaczaniearkuszaexcel.jpg

Wstawianie i usuwanie arkuszy

Nowy arkusz możemy dodać wykorzystując:

  • kartę umieszczoną obok kart arkuszy
  • menu podręczne wywołane na karcie arkusza
  • wstążkę => narzędzia główne => karta komórki => wstaw

Arkusz możemy usunąć wykorzystując:

  • menu podręczne wywołane na karcie arkusza
  • wstążkę => narzędzia główne => karta komórki => usuń

Wstawarkuszexcel.jpg

Wstawusunarkuszexcel.jpg

Wstawusunarkuszexcel2.jpg

Zmiana nazwy arkusza

Zmiany nazwy możemy dokonać:

  • klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w kartę
  • wywołując menu podręczne na karcie
  • za pośrednictwem wstążki => narzędzia główne => karta komórki => format => zmień nazwę arkusza

Zmiananazwyarkuszaexcel.jpg

Zmiananazwyarkuszaexcel2.jpg

Zmiananazwyarkuszaexcel3.jpg

Przesuwanie i kopiowanie arkuszy

Aby przesunąć arkusz wystarczy go uchwycić lewym przyciskiem myszy i przesunąć. Możemy w ten sposób przesuwać kilka arkuszy (zaznaczamy z przyciskiem CTRL). Do przenoszenia/kopiowania arkuszy możemy też wykorzystać menu podręczne lub wstążkę => narzędzia główne => karta komórki => format => przenieś lub kopiuj arkusz.

Przenoszeniekopiowaniearkuszaexcel.jpg

Przenoszeniekopiowaniearkuszaexcel2.jpg