ECDL moduł4 - Funkcje

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wstawianie funkcji

Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem to pewnie sporą część funkcji wpisujesz bezpośrednio w komórce. Można również skorzystać z okna wstawianie funkcji. Wywołać okno można na kilka sposobów:

  • kombinacja klawiszy SHIFT F3
  • klikając przycisk wstaw funkcję przy pasku formuły
  • wstążka => formuły => grupa biblioteka funkcji => wstaw funkcję.

Aby wstawić funkcję można też od razu skorzystać z biblioteki funkcji.

Wstawianiefunkcjiexcel.jpg

Wstawianiefunkcjiexcel2.jpg

Użycie funkcji suma

Jak łatwo się domyślić funkcja służy do sumowania. Najłatwiej użyć autosumowania. Można też użyć okna wstawiania funkcji, domyślnie Excel uzupełni funkcje danymi z kolumny na komórką w którą wprowadzamy funkcje.

Funkcjasumaexcel.jpg

Funkcjasumaexcel2.jpg

Funkcjasumaexcel3.jpg

Przykłady użycia

Z powyższego przykładu najszybciej zliczamy sumę poprzez =suma(A1:A4), można by też użyć dłuższej wersji =suma(A1;A2;A3;A4). Jeślibyśmy chcieli do wyniku dodać liczbę 2 to funkcja wyglądałaby =suma(A1:A4;2). Gdy chcemy zsumować kilka zakresów oddzielamy je średnikami, przykładowo =suma(A1:A4;C1:C4).

Użycie funkcji średnia

Najwygodniej użyć autosumowania, wybierając średnią z listy. Można też użyć okna wstawianie funkcji lub wpisać funkcję ręcznie.

Funkcjasredniaexcel.jpg

Funkcjasredniaexcel2.jpg

Domyślnie funkcja zostanie uzupełniona o dane z komórek znad komórki w którą wprowadzamy funkcję. Można też przy pomocy myszy zaznaczyć inny zakres.

Użycie funkcji ile.liczb

Funkcja służy do zliczania liczb. Nie sumuje ich, tylko podaje ich ilość. Najwygodniej użyć autosumowania, wybierając zliczanie z listy.

Funkcjaileliczbexcel.jpg

Użycie funkcji min i max

Funkcje służą wyświetlenia maksymalnej i minimalnej liczby z zakresu. Używa się ich w analogiczny do wcześniejszych przykładów sposób.

Użycie funkcji ile.niepustych

Funkcja podaje ile jest niepustych komórek w zakresie.

Funkcjaileniepustychexcel.jpg

Aby zaznaczyć zakres klikamy na pokazany na obrazku przycisk. Tak naprawdę można od razu zaznaczyć zakres, pomijając ten przycisk.

Funkcjaileniepustychexcel2.jpg

Funkcjaileniepustychexcel3.jpg

Użycie funkcji zaokr

Funkcja służy do zaokrąglania liczb do określonego miejsca po przecinku. Wykorzystamy okno wstawianie funkcji. Jeśli nie pamiętamy nazwy funkcji możemy wpisać co dana funkcja ma robić, a Excel odnajdzie.

Funkcjazaokrexcel.jpg

Funkcjazaokrexcel2.jpg

Jeśli wpisujemy funkcję ręcznie, Excel będzie nam podpowiadał.

Funkcjazaokrexcel3.jpg

Funkcjazaokrexcel4.jpg

Użycie funkcji jeżeli

Bardzo często używana funkcja logiczna. Składnia jeżeli(test_logiczny; wartość_jeżeli_prawda; wartość_jeżeli_fałsz)

Funkcjajezeliexcel.jpg

Funkcjajezeliexcel2.jpg

test_logiczny - sprawdzamy czy liczba z kolumny D jest większa od 4

wartość_jeżeli_prawda - jeśli średnia wynosi ponad 4 to uczeń otrzymuje stypendium, więc wpisujemy tak

wartość_jeżeli_fałsz - jeśli średnia jest mniejsza niż 4 uczeń nie otrzymuje stypendium, więc wpisujemy nie