ECDL moduł4 - Reguły arytmetyczne

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dobre praktyki przy tworzeniu formuł

Zapamiętaj, że tworząc formułę odwołujemy się do adresów komórek, w których zawarte są dane. A nie operujemy na samych liczbach.

Tworzenieformułexcel.jpg

Operatory

Operator arytmetycznyPrzykład
+ Dodawanie 1+3
Odejmowanie 2-1
* Mnożenie 2*3
/ Dzielenie 2/3
% Procent 30%
^ Potęgowanie 2^2
Operator porównania
= Jest równe (C1=B1)
>Jest większe niż (C1>B1)
< Jest mniejsze niż (C1
>= (większe lub równe)Jest większe lub równe (C1>=B1)
<= (mniejsze lub równe) Jest mniejsze lub równe (C1<=B1)
<> (znak nierówności) Jest nierówne (C1<>B1)
Operator tekstowy      
& Łączenie tekstów technologia & informacyjna = technologiainformacyjna
Operator odwołania  
: (dwukropek)Operator zakresu, tworzący jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami włącznie (A2:B22)
; (średnik)Operator składania, łączący wiele odwołań w jedno odwołanie (SUMA(A5:A15;C5:C15))
(spacja) Operator przecięcia, tworzący odwołanie do komórek wspólnych dla dwóch odwołań (D2:F2 E1:E3)

Rozpoznawanie i poprawna interpretacja błędów w formułach

BłądCo oznacza
#####Za wąska kolumna, trzeba poszerzyć
#ADR!Odwołanie do komórki jest nieprawidłowe, np. usunięto komórki do których jest odwołanie
#ARG!Dane różnego typu
#DZIEL/0!Dzielenie przez 0
#LICZBA!Nieprawidłowe wartości liczbowe
#N/DWartość niedostępna dla funkcji czy formuły
#NAZWA?Błąd w nazwie
#ZERO!Brak części wspólnej dwóch obszarów

Odwołania względne, bezwzględne i mieszane

Przy kopiowaniu formuł przy pomocy myszy (przez przeciągnięcie). Formuła dopasowuje się do aktualnych wierszy i kolumn, np. wpisana w B2 formuła =B1*A2 po przekopiowaniu do komórki C2 będzie wyglądała =C1*B2. Jest to właściwość odwołania względnego, często bardzo przydatna. Nie zawsze jednak. Na obrazku widać próbę stworzenia tabliczki mnożenia. Jak widać prawidłowy wynik jest tylko w komórce B2 (tej w którą wpisano formułę =B1*A2). Po przekopiowaniu formuł do kolejnych komórek wyszły wyniki niezgodne z oczekiwaniami.

Odwolaniaexcel.jpg

Gdybyśmy zastosowali odwołanie bezwzględne formuła wpisana do komórki B2 wyglądałaby =$B$1*$A$2. Znak $ zabrania następującej po nim kolumnie lub wierszowy na zmianę podczas kopiowania. Czyli w naszym przypadku w każdej komórce będzie wpisane =$B$1*$A$2, co daje wynik 4 i nas nie urządza.

Odwolaniaexcel2.jpg

Aby wykonać poprawnie zadanie musimy użyć odwołania mieszanego. Musimy zastanowić się co musimy przyblokować przy kopiowaniu, wiersz czy kolumnę. Prawidłowa formuła będzie wyglądała tak =B$1*$A2. Znaczy po lewej stronie blokujemy wiersz 1, kolumny natomiast zmieniają się przy kopiowaniu. Z prawej strony blokujemy kolumnę A, zmieniają się wiersze. Upraszczając niezmienne pozostają kolumna A i wiersz 1, skąd pobierane są dane.

Odwolaniaexcel3.jpg