ECDL moduł4 - Tworzenie wykresu

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tworzenie wykresu

Na poniższym przykładzie tworzymy wykres pokazujący ilość lekcji każdego dnia tygodnia. Zaznaczamy odpowiedni wiersz w tabeli i wybieramy ze wstążki => wstawianie => grupa wykresy => kolumnowy.

Tworzeniewykresuexcel.jpg

Efektem będzie następujący wykres.

Tworzeniewykresuexcel2.jpg

Trzeba dokonać kilku zmian. Przede wszystkim kolumny są ponumerowane, a dla lepszej przejrzystości powinny wskazywać na dni tygodnia. Można to było dokonać w pierwszym kroku zaznaczając oprócz wiersza z ilością lekcji, wiesz z dniami tygodnia (wykorzystując CTRL). Wywołujemy menu podręczne => zaznacz dane.

Tworzeniewykresuexcel3.jpg

Tworzeniewykresuexcel4.jpg

Tworzeniewykresuexcel5.jpg

Tworzeniewykresuexcel6.jpg

Zmiana rodzaju wykresu

Zmiany rodzaju wykresu pokonujemy wywołując menu podręczne => zmień typ wykresu.

Zmianatypuwykresuexcel.jpg

Zmianatypuwykresuexcel2.jpg

Zmianatypuwykresuexcel3.jpg

Przeniesienie, usunięcie wykresu

Wykres przesuwamy przy pomocy lewego przyciski myszy. Usuwamy np. przyciskiem delete.