ECDL moduł5 - Kwerendy

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Tworzenie kwerendy przy pomocy kreatora

Stworzymy przy pomocy kreatora kwerendę wyświetlającą imiona, nazwiska i płace (z tabeli pracownicy) oraz wysokość premii (z tabeli premie). Kreator włączamy wstążka => tworzenie => grupa inne => kreator kwerend

Kwerendyaccess.jpg

Kwerendyaccess2.jpg

Kwerendyaccess3.jpg

Kwerendyaccess4.jpg

Kwerendyaccess5.jpg

Kwerendyaccess6.jpg

Kwerendyaccess7.jpg

Tworzenie kwerendy w widoku projektu

Stworzymy w widoku projektu kwerendę wyświetlającą imiona, nazwiska (z tabeli pracownicy) oraz wysokość premii (z tabeli premie). Do projektu kwerendy przechodzimy wstążka => tworzenie => grupa inne => projekt kwerendy

Kwerendyaccess8.jpg

Kwerendyaccess9.jpg

Dodajemy tabele pracownicy i premie. Wystarczy dwa razy kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby dać pole do kwerendy.

Kwerendyaccess10.jpg

Zapisujemy kwerendę, możemy ją otworzyć.

Kwerendyaccess11.jpg

Kwerendyaccess12.jpg

Kryteria w kwerendach

Wyświetlimy teraz osoby, które mają płacę powyżej 2500 zł. Zastosujemy do tego kryterium >2500. Zastosowanie widać na obrazku.

Kwerendyaccess21.jpg

Wyświetlimy teraz osoby zamieszkałe w 2 różnych miejscowościach. Stosujemy operator OR.

Kwerendyaccess22.jpg

Wyświetlimy osoby na literę K. W kryteriach wpisujemy like "k*". Znak * zastępuje dowolny ciąg znaków. Można też używać znaku ?, zastępującego jeden znak.

Kwerendyaccess23.jpg

KryteriumSkutek
>2500Wyświetli liczby powyżej 2500
<=2500Wyświetli liczby mniejszą lub równe 2500
=2500Wyświetli liczby równe 2500
<>2500Wyświetli liczby różne od 2500
Like "??????"Wyświetli wyraz sześcioliterowy
Like "* ??????"Wyświetli wyraz sześcioliterowy na drugim miejscu
Lębork OR GdyniaWyświetli Lębork lub Gdynię
NOT GdyniaWyświetli miasta w wyjątkiem Gdynii
Like K*Wyświetli wyrazy na literę K
NOT Like K*Wyświetli wyrazy nie zaczynające się na literę K
Date()Wyświetli dzisiejszą datę
>#2008-01-01#Wyświetli rekordy z datą po 2008.01.01
Between Date() AND Date()-1Wyświetli rekordy z dzisiejszą i wczorajszą datą
Like "[A-C]*"Wyświetli pola zaczynające się od A do C
Is NullWyświetli puste pola
Is NOT NullWyświetli wypełnione pola

Z like możemy też używać wieloznaczników % (dowolny ciąg znaków) oraz _ (pojedynczy znak)