ECDL moduł5 - Projekt tabeli

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tworzenie tabeli w widoku projektu

Tabelę w widoku projektu tworzymy wykorzystując wstążkę => wstawianie => projekt tabeli

Projekttabeliaccess.jpg

Tworzenie pól i wybór typu danych

Wpisz nazwy pól oraz wybierz odpowiednie typy danych

Projekttabeliaccess5.jpg

Zapisz tabelę, nadaj jej nazwę pracownicy

Projekttabeliaccess2.jpg

Wyskoczy komunikat o braku klucza podstawowego, potwierdź, że chcesz go utworzyć.

Projekttabeliaccess3.jpg

Jak widać klucz podstawowy ustawiony został przy Nrpracownika

Projekttabeliaccess4.jpg

Zmiana właściwości pola

Ustawimy format dla wprowadzania daty urodzenia.

Projekttabeliaccess6.jpg

Reguła sprawdzania poprawności

Ustawimy regułę sprawdzania poprawności tak, aby baza nie przyjmowała dat z przyszłości.

Projekttabeliaccess9.jpg

Projekttabeliaccess10.jpg

Projekttabeliaccess11.jpg

Przy próbie wprowadzenia daty z przyszłości wyskoczy komunikat.

Projekttabeliaccess12.jpg

Ustawienie maski wprowadzania

W polu kod pocztowy ustawimy maskę wprowadzania

Projekttabeliaccess7.jpg

Projekttabeliaccess8.jpg

Znaki używane w maskach wprowadzania

Znak Zastosowanie
0 Cyfra. (obowiązkowa)
9 Cyfra. (opcjonalna)
# Cyfrę, spację, znak plus lub minus./td>
L Litera. (obowiązkowa)
? Litera. (opcjonalna)
A Litera lub cyfra. (obowiązkowa)
a Litera lub cyfra. (opcjonalna)
& Dowolny znak lub spacja. (obowiązkowa)
C Dowolny znak lub spacja. (opcjonalna)
. , : ; - / Separatory: dziesiętny, tysięcy, daty i godziny.
> Wszystkie znaki występujące po tym symbolu są wyświetlane jako wielkie litery.
< Wszystkie znaki występujące po tym symbolu są wyświetlane jako małe litery.
! Powoduje wypełnianie maski wprowadzania od lewej do prawej.
\ Wymusza w programie Access wyświetlenie znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.
"Tekst dosłowny" Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.
Hasło Jeśli w widoku projektu tabeli lub formularza właściwości Maska wprowadzania zostanie nadana wartość Hasło, program utworzy pole wprowadzania hasła. Program Access zapisuje znaki wpisywanych przez użytkowników haseł, ale w ich miejsce wyświetla gwiazdki (*)

Przykładowe maski wprowadzania

Maska wprowadzania Przykład
00-000 84-300
99-999 84-30
LLLLLLLLLLL informatyka
??????????? informa
AAAAAA A3243F
aaaaaaA324
>LLLLLJAREK
>ISBN 0-&&&&&&&&&-0ISBN 1-44613-503-8

Ustawianie klucza podstawowego

Klucz podstawowy możemy ustawić przy pomocy menu podręcznego lub wstążki.

Kluczpodstawowyaccess.jpg

Indeksowanie pól tabeli

Możemy ustawić czy pola mają być indeksowane

Indeksowanieaccess.jpg

Ćwiczenia

  1. Wypełnij tabelę pracownicy 5 rekordami danych
  2. Stwórz tabelę premię wg obrazka

Projekttabeliaccess13.jpg