ECDL moduł5 - Typowe zadania

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Otwarcie, zapisanie, zamknięcie tabeli, kwerendy, formularza, raportu

Do przechodzenia między obiektami bazy danych, czyli np. tabelami służy okienko nawigacji

Okienkonawigacjiaccess.jpg

Okienkonawigacjiaccess2.jpg

Obiekt zamykamy, jak widać na rysunku, standardowo.

Zamykanieobiektuaccess.jpg

Obiekt zapisujemy również standardowo.

Zapisywanieaccess.jpg

Zmiana widoku w tabeli, kwerendzie, formularzu, raporcie

Zmiany widoku dokonujemy przy pomocy wstążki albo menu podręcznego.

Zmianawidokuaccess.jpg

Usuwanie tabeli, kwerendy, formularza, raportu

Obiekt usuwamy przy pomocy:

  • menu podręcznego
  • klawisza DEL
  • wstążki => narzędzia główne => grupa rekordy => usuń

Usuwanieaccess.jpg

Usuwanieaccess2.jpg

Przechodzenie między rekordami w tabeli, kwerendzie, formularzu

Do przechodzenia między rekordami służą przyciski nawigacyjne.

Przechodzenierekordyaccess.jpg

Sortowanie danych

Dane sortujemy poprzez menu podręczne albo wstążkę => narzędzia główne => grupa sortowanie i filtrowanie

Sortowanieaccess.jpg