ECDL moduł5 - Zadania z MS Access

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pod spodem kilka ćwiczeń z MS Access, niekoniecznie pod egzamin ECDL. Testy typowe dla ECDL w dziale Do pobrania

 1. Utwórz nową bazę danych. Nazwij ją firma. Wykorzystując kreator tabel utwórz tabele pracownicy. Tabela ma posiadać takie kolumny jak na rysunku. Wprowadź do niej dane. Wystarczy 5 rekordów.

Accesszadania01.jpg

 1. Stwórz tabele premie wykorzystując widok projektu. Nazwy pól oraz typy danych masz na rysunku. Między tabelami pracownicy i premie stwórz relację.

Accesszadania1.jpg

Accesszadania2.jpg

 1. Wykorzystując kreator formularzy stwórz formularz do tabeli premie. Wprowadź dane. Stwórz następnie formularz pracownicy z tabeli pracownicy.

Accesszadania3.jpg

 1. Wyeksportuj wszystkie tabele do formatu Excela. Obejrzyj jak wyglądają. Usuń dane z tabeli premie. Następnie zaimportuj potrzebne dane z Excela.
 2. Wyeksportuj tabelę pracownicy do formatu html. Obejrzyj efekt.
 3. Wyeksportuj tabelę pracownicy do formatu rtf. Obejrzyj efekt.
 4. Wyświetl tabelę pracownicy w widoku projektu. Dodaj pola ulica i NIP. Dla NIP-u ustaw odpowiednia maskę wprowadzania. Wprowadź dane. Musisz usunąć formularz pracownicy i stworzyć nowy.

Accesszadania4.jpg

 1. Przy pomocy kreatora stwórz kwerendę wybierającą. Mają się tam znaleźć pola nazwisko i imię z tabeli pracownicy oraz premia z tabeli premie.
 2. Stwórz kwerendę w widoku projektu. Mają się tam znaleźć pola nazwisko, imię i płaca z tabeli pracownicy oraz pole premia z tabeli premie. W piątej kolumnie skonstruuj wyrażenie, które doda pensje do premii.
 3. Stwórz w widoku projektu kwerendę o nazwie pensje, która wyświetli imię i nazwisko pracownika oraz wyliczy ile wynosi podatek oraz ile wynosi pensja netto. Wartości mają być podane walutowo.
 4. Posortuj zarobki w kwerendzie pensje od najniższych do najwyższych.
 5. Stwórz kwerendę aktualizującą, która dokona podwyżki płac o 10%.
 6. Stwórz kwerendę aktualizującą, która ustali wysokość premii na 15% pensji.
 7. Wykorzystując kreator odnośników zmień w tabeli premie IDpracownika na nazwisko i imię. Stwórz od nowa formularz premie.
 8. Wyświetl formularze w widoku projektu i zmień ich kolorystykę.
 9. Stwórz tabelę działy, gdzie mają zostać wpisane następujące działy: marketing, księgowość, export, import. W tabeli pracownicy dodaj pole dział i kreatorem odnośników skieruj do tabeli działy.
 10. Stwórz formularz działy przy pomocy widoku projektu.
 11. Stwórz raport, na którym mają być imiona, nazwiska i wysokość premii
 12. Stwórz autoraport tabelaryczny tabeli pracownicy.
 13. Zrób kopię bazy. Otwórz ją. Ustaw hasło do bazy danych (hasło: start)
 14. Zrób kopię bazy. Otwórz ją. Ustaw uprawnienia użytkowników i grup, aby pozostali użytkownicy komputera nie mogli wprowadzać zmian do bazy.
 15. Stwórz panel przełączania. Mają w nim być wszystkie formularze oraz możliwość wyjścia z aplikacji.
 16. Zrób kopię bazy. Otwórz ją. Panel przełączania ma być w autostarcie. Wyłącz dostępne opcje (dotyczące wyglądu programy)
 17. Ćwiczenia z kwerend
  • Stwórz kwerendę, w której wyświetlisz imiona i nazwiska osób z Wejherowa.
  • Stwórz kwerendę, w której wyświetlisz imiona i nazwiska osób z Wejherowa mających premie powyżej 400 zł.
  • Stwórz kwerendę, w której wyświetlisz imiona i nazwiska osób mających wysokość premii między 350 a 400 zł
  • Stwórz kwerendę, w której wyświetlisz imiona i nazwiska osób, które mają pocztę na serwerze o2.pl
  • Stwórz kwerendę, w której wyświetlisz imiona i nazwiska osób, które w polu notatki maja coś zapisane.
  • Stwórz kwerendę, w której wyświetlisz imiona i nazwiska osób, których premia jest większa od wpisywanego parametru.
  • Stwórz kwerendę, w której wyświetlisz imiona i nazwiska osób z Wejherowa lub Gdyni.
  • Stwórz kwerendę, w której wyświetlisz imiona i nazwiska osób urodzonych między 12 lipca 1976 a 12 lipca 1986.
  • twórz kwerendę tworzącą tabele o nazwie „archiwizacja płace”, gdzie mają znaleźć się imię, nazwisko, premia, płaca.
  • Stwórz kwerendę usuwającą premie > 450 zł
 18. Utwórz bazę o nazwie „kurs office’a”. Mają być w niej następujące tabele.

Accesszadania5.jpg