Inspekcja zabezpieczeń

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Systemy operacyjne Windows umożliwiają prowadzenie inspekcji zdarzeń zabezpieczeń poprzez zapisywanie prób uzyskania dostępu do zasobów komputera.

Inspekcjonowanie włączamy w secpol.msc, czyli zasadach zabezpieczeń lokalnych. Tutaj przykładowo nakazujemy zapisywać w dzienniku logowania na konta zakończone niepowodzeniem.

Inspekcja1.jpg

Spróbujmy zalogować się na dowolne konto generując błąd. Wpisy niepowodzeń możemy obejrzeć w podglądzie zdarzeń

Inspekcja2.jpg

Teraz ustawimy logowanie operacji tworzenia i usuwania plików/folderów w wybranym przez nas folderze dla wybranego użytkownika. Najpierw ustawiamy odpowiednie opcje w secpol.msc.

Inspekcja5.jpg

Następnie ustawiamy inspekcję na folderze.

Inspekcja3.jpg

Ustawiamy jakie zdarzenia mają być logowane.

Inspekcja4.jpg

Dokonujemy operacji na folderze.

Sprawdzamy w podglądzie zdarzeń, czy zalogowało operacje.

Inspekcja6.jpg

Ćwiczenia:

Do dziennika mają być zapisywane:

  • operacje zarządzania kontami, np. tworzenie kont
  • operacje drukowania zakończone powodzeniem i niepowodzeniem