Instalacja Active Directory i serwera DNS w Windows Server 2008

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Musimy zacząć od skonfigurowania sieci. Wystarczy adres IP oraz maska podsieci.

Instalacjaaddns1.jpg

Instalacjaaddns2.jpg

Dodajemy role - usługi domenowe w usłudze Active Directory. Serwera DNS, z oczywistych względów nie musimy zaznaczać.

Instalacjaaddns3.jpg

Instalacjaaddns4.jpg

Instalacjaaddns5.jpg

Instalacjaaddns6.jpg

Instalacjaaddns7.jpg

Instalacjaaddns8.jpg

Instalacjaaddns9.jpg

Instalacjaaddns10.jpg

Instalacjaaddns11.jpg

Domenę tworzymy w nowym lesie (oczywiście jeśli to jest nasza pierwsza domena).

Instalacjaaddns12.jpg

Instalacjaaddns13.jpg

Poziom funkcjonalności lasu i domeny nastawiłem na Windows Server 2003, gdyż nie mam wcześniejszych wersji serwera w sieci.

Instalacjaaddns14.jpg

Instalacjaaddns15.jpg

Instalator przejdzie automatycznie do instalowania serwera DNS.

Instalacjaaddns16.jpg

Kolejnym komunikatem nie trzeba się przejmować, gdyż to nasza pierwsza domena.

Instalacjaaddns17.jpg

Instalacjaaddns18.jpg

Podajemy hasło przywracania usług katalogowych.

Instalacjaaddns19.jpg

Instalacjaaddns20.jpg

Instalacjaaddns21.jpg

Instalacjaaddns22.jpg

Instalacjaaddns23.jpg

Po ponownym uruchomieniu możemy zalogować się do domeny.

Instalacjaaddns24.jpg

Jak widać nasz serwer pełni rolę kontrolera domeny Active Directory oraz serwera DNS.

Instalacjaaddns25.jpg