Instalacja i konfiguracja serwera WWW

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Instalacja serwera WWW (IIS wersja 6.0)

Chcąc zainstalować serwer WWW musimy dodać rolę serwera aplikacji. Sprawa jest banalna, wystarczy przeklikać cały proces. Musimy odpowiedzieć tylko na 2 pytania: czy chcemy włączyć rozszerzenia FrontPage'a oraz czy włączyć ASP.NET.

Wwwiis1.jpg

Wwwiis2.jpg

Wwwiis3.jpg

Wwwiis4.jpg

Wwwiis5.jpg

Po instalacji

Po instalacji serwera IIS pojawia się na dysku systemowym folder Inetpub, strony standardowo umieszczamy z podfolderze wwwroot (oczywiście można to zmienić).

Wwwiis9.jpg

Możemy wywołać stronę startową naszego serwera WWW poprzez http://localhost.

Wwwiis10.jpg

Do zarządzania serwerem IIS służy menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS). Wywołać go możemy poprzez %SystemRoot%\system32\inetsrv\iis.msc albo narzędzia administracyjne, albo zarządzanie tym serwerem.

Wwwiis8.jpg

Wwwiis6.jpg

Wwwiis7.jpg

Publikacja strony WWW

Gotową stronę umieszczamy w %SystemRoot%\inetpub\wwwroot

Wwwiis11.jpg

Wchodzimy we właściwości witryny, zakładka dokumenty. Musimy przypisać dokument startowy, znaczy jeśli strona ma nazwę index.html, to musi być ona na liście, najlepiej pierwsza.

Wwwiis12.jpg

Wwwiis13.jpg

Wwwiis14.jpg

Wwwiis15.jpg

Jak widać, strona wyświetla się poprawnie.

Wwwiis16.jpg

Konfiguracja właściwości witryny

Wchodzimy w menedżer IIS, następnie wybieramy właściwości interesującej nas witryny.

Witryna sieci Web

Wwwiis17.jpg

Tutaj możemy ustawić m.in zmianę portu, na którym pracuje serwer, np. 80 na 8888 czy zmienić limit czasu połączeń. Rejestrowanie, czyli logowanie połączeń jest standardowo włączone. Możemy zmienić ścieżkę oraz ustawić jak często i co ma być rejestrowane.

Wwwiis17b.jpg

Wydajność

Wwwiis18.jpg

Możemy ustawić przepustowość sieci dostępnej dla witryny (w KB/s). Możemy również ograniczyć ilość połączeń.

Dokument macierzysty

Wwwiis19.jpg

Tutaj możemy zmienić ścieżkę do folderu, w którym zamieszczamy strony. Możemy również przekierować połączenie na inny serwer. Nadajemy również uprawnienia do zasobów, np. zapis do folderu ze zdjęciami. Ustawienia aplikacji dotyczącą stron skryptowych (ASP).

Dokumenty

Wwwiis21.jpg

Ustawiamy dokument startowy np. index.html. Możemy też dołączyć do każdej strony stopkę.

Błędy niestandardowe

Wwwiis24.jpg

Możemy stworzyć swoje, autorskie strony z komunikatami o błędach. Link może prowadzić do pliku lub adresu URL.

Wwwiis24b.jpg

Wwwiis24c.jpg

Zabezpieczenia katalogów

Wwwiis25.jpg

Możemy wyłączyć dostęp anonimowy, który jak wiadomo, jest natywny. Wystarczy go odznaczyć i zaznaczyć jedną z metod uwierzytelnienia.

Wwwiis25b.jpg

Wwwiis25c.jpg

Możemy również zablokować dostęp do serwera dla pojedynczego komputera lub ich większej ilości.

Wwwiis25d.jpg

Wwwiis25e.jpg